Wtorek, 24 Października 2017 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Autochodzik - Program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych


Realizowany od 2009 roku program obejmuje co roku swym zasięgiem setki dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli z Olsztyna i nie tylko. W początkowym etapie realizacji programu (2009 r.), ponad 40 przedszkoli z Olsztyna zostało wyposażonych w zestawy edukacyjne "Autochodzik". Zakup ich sfinasowali Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie oraz Michelin Polska S.A. Obecnie głównym organizatorem działań w Olsztynie jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, Urząd Miasta w Olsztynie oraz Michelin Polska SA, którzy corocznie wspierają organizację działań w ramach programu.

Cele

Przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej:

  1. Zapoznanie dzieci z różnymi środkami komunikacji i transportu oraz wyjaśnienie ich znaczenia dla życia i bezpieczeństwa ludzi;
  2. Tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu i postrzeganiu zasad ruchu drogowego w celu bezpieczeństwa własnego i innych;
  3. Budowanie i stosowanie właściwych nawyków podwyższających poziom bezpieczeństwa małych uczestników ruchu drogowego.

Kluczowi odbiorcy

Program adresowany jest do trzech grup oddziaływania:
Nauczycieli - budujących prawidłowe zachowania
Rodziców – utrwalających prawidłowe postawy
Dzieci – uczących się poprzez zabawę przez cały okres wychowania przedszkolnego

Długofalowy program

Odchodząc od akcyjności, twórcy programu chcą, aby przygotowanie do uczestniczenia w ruchu drogowym, zintegrowane z innymi umiejętnościami, realizowane było w przedszkolu jako stałe, coroczne, programowe działanie, kierowane w równym stopniu do rodziców, jak i do dzieci.

Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej oparty jest na koncepcji polskiego, autorskiego programu i zestawu pomocy edukacyjnych AUTOCHODZIK. Składa się on z samochodów wykonanych z miękkiej gąbki oraz drogowego miasteczka, takich jak znaki drogowe, przejścia dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali dodatkowo wyposażeni w komplet kilkudziesięciu ćwiczeń i zabaw edukacyjnych.

Dodatkowo zostały opracowane i są wdrażane działania integrujące wszystkie placówki i dedykowane jednemu tematowi w danym miesiącu m.in. Korowód Odblaskowy, Przegląd Teatralny, ZZ. Praca z dziećmi, poparta entuzjazmem i wiedzą nauczycieli oraz zaangażowaniem rodziców, pozwoli skuteczniej budować i utrwalać prawidłowe postawy.

Zabawa

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym, dlatego też zaproponowany proces nauczania oparty jest na zabawach symulacyjnych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, tematycznych, słuchowych, dydaktycznych i ruchowych. W proces nauki angażowane są wszystkie analizatory, a dziecko uczy się wykorzystując bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe. Nauka polisensoryczna jest bardziej efektywna. Wykorzystując przede wszystkim metody problemowe, aktywizujące i praktyczne w edukacji motoryzacyjnej dzieci, czyni naukę przez zabawę bardziej różnorodną.

Nauka

Wieloelementowość zestawu i programu daje możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w małych oraz dużych grupach. Opracowany program proponuje nauczycielom swobodę działań, nie ogranicza ich inwencji i nie pozbawia możliwości wyboru tego, co jest najkorzystniejsze dla wychowanków i możliwe do zrealizowania z daną grupą. Podane propozycje ćwiczeń kierunkują zajęcia, natomiast z założenia możliwe są nowe scenariusze zabaw, tworzone przez prowadzących czy przez same dzieci. Jednak ważna dla powodzenia nauczania jest realizacji całego programu.

Pedagodzy najważniejsi

Nauczyciele pełnią w programie najważniejszą rolę. Prawie 50 pedagogów z olsztyńskich przedszkoli przekazuje wiedzę o ruchu drogowym dzieciom jak również rodzicom. Kreatywne zajęcia, praktyczne i angażujące wszystkie zmysły zabawy edukacyjne powalają efektywnie uczyć i budować właściwe postawy na drodze.

Rodzinne osiągnięcia

Rodzice również wspierają realizację programu. Specjalne karty ZADANIA DLA RODZINKI stały się pretekstem do wspólnej pracy dzieci i rodziców. Placówki przedszkolne i szkolne przy różnych okazjach prezentowały prace przez nich wykonane.

Bezpieczeństwo

Ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest podstawowym obowiązkiem dorosłych. Celem programu jest budowanie z jednej strony świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci, z drugiej zaś właściwych na nie reakcji. Budowanie właściwych nawyków staje się kluczem do utrwalenia prawidłowych postaw na drodze w przyszłości. Unikatowy projekt pojazdów klasy Autochodzik "wymusza" zapinanie pasów. Zabawy angażujące „tłumaczą” działanie odblasków a stosowanie przez grupy przedszkolne i dzieci specjalnie przygotowane elementy odblaskowe zwiększają nie tylko ich bezpieczeństwo, ale również dają dobry przykład innym uczestnikom ruchu drogowego.

2016 - 2017 - Kolejna edycja programu pod nazwą GOTOWI DO DROGI

Ruszyła IV Edycja Programu Edukacyjnego AUTOCHODZIK pt. GOTOWI DO DROGI, która jest adresowana do nauczycieli, rodziców oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych i klas 0-1 szkół podstawowych. Obecna edycja programu kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról jakie pełnią najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego dzisiaj i w przyszłości.
Główne cele Programu „Autochodzik”: CHRONIĆ – Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer, kierowca. UCZYĆ – Efektywny proces nauczania oparty na przekazywaniu wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe. ROZWIJAĆ – Rozwijanie praktycznych umiejętności u dzieci do 7 lat, które w sposób naturalny i bez specjalnego wysiłku nabywają różnoraką wiedzę, w tym o zachowaniu na drodze.
Aby uczestniczyć w Programie, podobnie jak w ubiegłych latach trzeba zarejestrować swój zespół na stronie internetowej GOTOWI DO DROGI. Po zarejestrowaniu otrzymujemy dostęp do Panelu „Nauczyciel”, gdzie jest m.in Sylabus, Scenariusze, Zadania i Prezentacje do wykorzystania w ramach rocznej realizacji programu.
Samo uczestnictwo w programie wraz z grupą dzieci jest nieodpłatne i wystarczy chęć realizacji tematów wychowania komunikacyjnego w swojej grupie przedszkolnej/szkolnej.


Aktualności

Relacja ze szkolenia w ramach kolejnej edycji programu 2016/2017 - GOTOWI DO DROGI

Relacja z AUTORIADY 2016, rocznego podsumowania Programu

Autoriada 2015 – finał programu Autochodzik w 2015 r.

16 czerwca 2015 r. w godz. 9.30-11.30 w Parku Centralnym w Olsztynie odbyła się Autoriada – spotkanie 150 przedszkolaków z 30 przedszkoli, biorących udział w Przedszkolnym Programie Edukacji Komunikacyjnej „Autochodzik” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz Michelin Polska.

Zdjęcie panoramiczne uczestników programu Autochodzik
Zdjęcie uczestników programu Autochodzik  Zdjęcie uczestników programu Autochodzik  Zdjęcie uczestników programu Autochodzik  Zdjęcie uczestników programu Autochodzik

Wtorkowa „ Autoriada” była ostatnim punktem programu edukacyjnego, który w tym roku był realizowany przez olsztyńskie przedszkola w formie „Rajdu Edukacyjnego”. Przez kilka miesięcy dzieci uczestniczyły w zajęciach, które w różnorodnej formie prezentowały najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Poszczególne etapy zawierały ważne tematy dla budowania właściwych postaw i nawyków dzieci na drodze.

Podczas tegorocznej Autoriady pięcioosobowe zespoły miały do wykonania zadania nawiązujące do poszczególnych etapów rajdu. W interaktywnej formie sprawdzono wiedzę i umiejętności nabyte przez dzieci.

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017