Czwartek, 24 Maja 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Autochodzik - Program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych

Aktualności:

07.11.2017: Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych w ramach realizacji Programu w roku szkolnym 2017/2018

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie przy wsparciu Organizatora programu "Autochodzik", przeprowadził warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli realizujących kolejną V edycję Programu na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Szkolenie odbyło się w dniach 26-27 października 2017 r. w Hotelu „Krasicki” w Lidzbarku Warmińskim.

Pliki do pobrania:

pdf icon Program warsztatów szkoleniowych 26-27.10.17

pdf icon Uwarunkowania dzieci w ruchu drogowym: Maria Dąbrowska - Loranc

pdf icon Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: Robert Zalewski

pdf icon Nowa podstawa programowa a wychowanie komunikacyjne: Alicja Guła, Agata Urbańska

pdf icon Autochodzik - Teoria i praktyka: Mirosław Wołowik

Galeria - Warsztaty szkoleniowe w Lidzbarku Warmińskim:

AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017  AKrasicki2017 

20.09.2017: Nowa edycja programu "AUTOCHODZIK"

Ruszyła V Edycja Programu Edukacyjnego AUTOCHODZIK 2017/2018 pt. GOTOWI DO DROGI, która jest adresowana do nauczycieli, rodziców oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych i klas 0-1 szkół podstawowych. Program kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról jakie pełnią najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego dzisiaj i w przyszłości.

Harmonogram realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018:


ETAP I /wrzesień-październik/ Głównym tematem – Pieszy, niechroniony uczestniku ruchu drogowego. Poznajemy wszystkie sposoby przemieszczania. Koncentrujemy się na przejściu przez jezdnię, jako najtrudniejszym i najniebezpieczniejszym momencie poruszania się po drogach. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna KOŁA STOP adresowana do dzieci i ich opiekunów.
ETAP II /listopad-styczeń/
Głównym tematem – jest poruszanie się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Poznajemy zasady działania światła odbitego, rodowód dzisiejszych odblasków.. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna WIDO. Odkrywamy co to jest efekt WIDO – widocznie bezpieczniej.
ETAP III /styczeń-marzec/
Głównym tematem – jest podróżowanie jako pasażer. Poznamy i wykonamy rożne pojazdy m.in. osobowe, ciężarowe, specjalne. Grupą skorzystamy z komunikacji miejskiej. Rodzinne Zapinanie pasów będzie motywem przewodnim Akcji Edukacyjnej ZZ ZAWSZE ZAPINA Cała rodzina.
ETAP IV /kwiecień-maj/
Głównym tematem – jest podróżowanie rowerem. Dla dzieci jest to okres pierwszych doświadczeń związanych z samodzielnością drogową. Poznamy jak wygląda rower, co jest ważne w podróżowaniu. Ochrona głowy i rozważne poruszanie się po drogach będzie jednym z głównych tematów Akcji Edukacyjnej JADĘ Z GŁOWĄ.
FINAŁ /czerwiec/

Aby uczestniczyć w Programie, podobnie jak w ubiegłych latach zalecana jest rejestracja zespołu przedszkolnego za pośrednictwem strony internetowej programu GoTowI Do DrogI Po zarejestrowaniu otrzymujemy dostęp do Panelu „Nauczyciel”, gdzie jest m.in Sylabus, Scenariusze, Zadania i Prezentacje do wykorzystania w ramach rocznej realizacji programu.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i wystarczy chęć realizacji tematów wychowania komunikacyjnego w swojej grupie przedszkolnej/szkolnej.


Zdjęcie panoramiczne uczestników programu Autochodzik

Realizowany od 2009 roku program obejmuje co roku swym zasięgiem setki dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli z Olsztyna i terenu województwa warmińsko - mazurskiego. W 2009 r. ponad 40 przedszkoli z Olsztyna zostało wyposażonych w zestawy edukacyjne "Autochodzik". Zakup ich sfinansowali Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie oraz Michelin Polska S.A. Obecnie głównym organizatorem działań w Olsztynie jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, który wraz z partnerami z Urzędu Miasta w Olsztynie oraz Michelin Polska SA, wspierają corocznie organizację działań w ramach programu.

Link do głównej strony internetowej Autochodzik.pl

Cele

Przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej:

  1. CHRONIĆ – Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez uczenie oraz utrwalenie prawidłowych postaw i nawyków przydatnych w poruszaniu się jako pieszy, pasażer, kierowca.
  2. UCZYĆ – Efektywny proces nauczania oparty na przekazywaniu wiedzy o ruchu drogowym w oparciu o zabawy symulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, słuchowe czy ruchowe.
  3. ROZWIJAĆ – Rozwijanie praktycznych umiejętności u dzieci do 7 lat, które w sposób naturalny i bez specjalnego wysiłku nabywają różnoraką wiedzę, w tym o zachowaniu na drodze.

Kluczowi odbiorcy

Program adresowany jest do trzech grup oddziaływania:
Nauczycieli - budujących prawidłowe zachowania
Rodziców – utrwalających prawidłowe postawy
Dzieci – uczących się poprzez zabawę przez cały okres wychowania przedszkolnego

Długofalowy program

Odchodząc od akcyjności, twórcy programu chcą, aby przygotowanie do uczestniczenia w ruchu drogowym, zintegrowane z innymi umiejętnościami, realizowane było w przedszkolu jako stałe, coroczne, programowe działanie, kierowane w równym stopniu do rodziców, jak i do dzieci.

Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej oparty jest na koncepcji polskiego, autorskiego programu i zestawu pomocy edukacyjnych AUTOCHODZIK. Składa się on z samochodów wykonanych z miękkiej gąbki oraz drogowego miasteczka, takich jak znaki drogowe, przejścia dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna. Nauczyciele prowadzący zajęcia zostali dodatkowo wyposażeni w komplet kilkudziesięciu ćwiczeń i zabaw edukacyjnych.

Dodatkowo wdrażana jest integracja placówek oraz wdrażanie działań dedykowanych kilku tematom w odpowiednim okresie roku szkolnego m.in. Korowód Odblaskowy, Przegląd Teatralny, Akcja "Zawsze zapinam" ZZ.

Zabawa

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w przedszkolu, dlatego też zaproponowany proces nauczania oparty jest na zabawach symulacyjnych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, tematycznych, słuchowych, dydaktycznych i ruchowych. W proces nauki angażowane są wszystkie zmysły, a dziecko uczy się wykorzystując bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe.

Nauka

Program daje możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej w małych oraz dużych grupach. Proponuje nauczycielom swobodę działań, nie ogranicza ich inwencji i nie pozbawia możliwości wyboru tego, co jest najkorzystniejsze dla wychowanków i możliwe do zrealizowania z daną grupą. Podane propozycje ćwiczeń kierunkują zajęcia, natomiast z założenia możliwe są nowe scenariusze zabaw, tworzone przez prowadzących czy przez same dzieci. Jednak ważna dla powodzenia nauczania jest realizacja całości nakreślonych ram programu.

Pedagodzy najważniejsi

Nauczyciele pełnią w programie najważniejszą rolę. Kreatywne zajęcia, praktyczne i angażujące wszystkie zmysły zabawy edukacyjne powalają efektywnie uczyć i budować właściwe postawy na drodze.

Rodzinne osiągnięcia

Rodzice również wspierają realizację programu. Specjalne karty ZADANIA DLA RODZINKI stały się pretekstem do wspólnej pracy dzieci i rodziców. Placówki przedszkolne i szkolne przy różnych okazjach prezentowały prace przez nich wykonane.

Bezpieczeństwo

Ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest podstawowym obowiązkiem dorosłych. Celem programu jest budowanie z jednej strony świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci, z drugiej zaś właściwych na nie reakcji. Budowanie właściwych nawyków staje się kluczem do utrwalenia prawidłowych postaw na drodze w przyszłości. Unikatowy projekt autochodzikowych pojazdów "wymusza" zapinanie pasów. Zabawy „tłumaczą” działanie odblasków a stosowane przez grupy przedszkolne specjalnie przygotowane elementy odblaskowe zwiększają nie tylko ich bezpieczeństwo, ale również dają dobry przykład innym uczestnikom ruchu drogowego.

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017