Rezygnacja z terminu egzaminu

Rezygnacja z terminu egzaminu:

  • W przypadku gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni robocze (w godzinach pracy WORD) przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
    • Zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego,
    • Zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
  • Wniosek o rezygnację z terminu egzaminu można złożyć wysyłając e-mail na adres: egzaminy@word.olsztyn.pl (z podaniem imienia i nazwiska, Peselu i zaplanowanego terminu egzaminu) lub korzystając z formularza. Potwierdzenia rezygnacji Dział Egzaminów dokonuje telefonicznie.
  • W przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu w/w terminu. W przypadku, o którym mowa powyżej ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu bez konieczności wnoszenia opłaty za egzamin.
  • W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w wyznaczonym terminie przed wyznaczeniem kolejnego egzaminu – osoba wnosi opłatę stanowiącą 100% opłaty za egzamin.

Zwrot opłaty lub nadpłaty za egzamin państwowy na prawo jazdy.

Scroll to Top