Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Najbliższe soboty egzaminacyjne WORD Olsztyn:
27 lipca 2024 r.,

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu. 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. uległy zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206. Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy. WORD Olsztyn 

Dział Organizacji Egzaminów
zapisy na egzaminy – tel. 89 538-11-80 egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń
zapisy na szkolenia – tel. 89 538-11-90 szkolenia@word.olsztyn.pl

Sekretariat
tel. 89 538-11-20 fax 89 538-11-35 sekretariat@word.olsztyn.pl
sekretariat nie prowadzi zapisów na egzaminy i szkolenia

WORD Olsztyn przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców

Prowadzimy badania techniczne, okresowe (rejestracyjne) wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep.

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zawodowych, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

WORD Olsztyn realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Scroll to Top
Skip to content