Wynajem placu manewrowego WORD

Wznawiamy wynajem placu manewrowego – zapisy wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem 505-444-594 (telefon czynny w godzinach 7:15 – 15:15)

Ważny komunikat

INFORMACJA DOTYCZĄCA WZNOWIENIA PROCESU EGZAMINOWANIA

 1. Informujemy, iż od 05.2020 roku będziemy prowadzili zapisy na egzaminy teoretyczne i praktyczne odbywające się według następującego scenariusza:
 • od 11.05. – przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy oraz egzaminy praktyczne na kategorie: AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E oraz D;
 • od 25.05 przeprowadzane będą egzaminy praktyczne na kategorię B
 1. Równocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie nie będziemy prowadzili zapisów na egzamin praktyczny w zakresie kategorii T – o wznowieniu procesu egzaminowania w tym zakresie poinformujemy Państwa z tygodniowym wyprzedzeniem, w formie informacji podanej na stronie internetowej
 2. Kontakt z WORD w celu ustalenia terminu egzaminu, będzie możliwy wyłącznie w formule zdalnej, drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  Nie będzie możliwości ustalania terminu egzaminu w siedzibie WORD osobiście lub przez osobę upoważnioną.                                                                          Zmiany terminu egzaminu lub skreślenia można dokonać telefonicznie lub e-mailowo.                  
 1. Osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy mogą ustalić termin egzaminu wyłącznie drogą elektroniczną.
 2. Osoby, których dokumenty znajdują się w ewidencji WORD mogą wyznaczyć termin egzaminu telefonicznie, kontaktując się w tym celu z Działem Organizacji Egzaminów, (089) 538 11 80 lub drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem wyznaczenia kolejnego terminu egzaminu telefonicznie będzie dokonanie opłaty za egzamin na nasze konto Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508.
  Warunek ten nie dotyczy osób, które posiadają wystarczające, dodatnie saldo w systemie egzaminacyjnym, np. z odwołanego egzaminu, lub wcześniej wniesionej opłaty.

UWAGA warunkiem przeprowadzenia egzaminu będzie ponadto:

 1. akceptacja treści:

Powyższa czynność zostanie dokonana w dniu egzaminu poprzez podpisanie w siedzibie WORD stosownego OŚWIADCZENIA. 

UWAGA!
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WORD zaprasza (od 25.05) od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1800 , sobota 800 – 1500
W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, informujemy, że we wnętrzu hali badań może przebywać jedna osoba.

UWAGA! 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WORD
(od 25.05) zaprasza od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 – 1800, sobota 800 – 1500
W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, informujemy, że we wnętrzu hali badań może przebywać jedna osoba.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie

zapisy na egzamin na prawo jazdy – 89 538 11 80, egzaminy@word.olsztyn.pl
zapisy na szkolenia – 694-498-375, 697-968-124, 603-899-061  szkolenia@word.olsztyn.pl
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Olsztynie

zapisy na egzamin na prawo jazdy
89 538 11 80egzaminy@word.olsztyn.pl

Najbliższe soboty egzaminacyjne WORD Olsztyn:

6 czerwca 2020 r., 20 czerwca 2020 r.

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206. Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy. WORD Olsztyn 

W środy egzamin teoretyczny również w godzinach popołudniowych.

Informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, od 2 stycznia 2020 roku istnieje możliwość odbycia części teoretycznej egzaminu państwowego w każdą środę w godzinach popołudniowych. W tym czasie będzie również czynna kasa oraz Biuro Obsługi Klienta.

Egzaminy państwowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców

Stacja Kontroli Pojazdów

Prowadzimy badania techniczne, okresowe (rejestracyjne) wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zawodowych, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego..

BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kursem.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do badań technicznych pojazdów na kurs diagnostów.

Żagle Warmii i Mazur

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie po raz kolejny został doceniony za jakość świadczonych usług. W dniu 11 października 2019 roku podczas Gali Konkursowej …

Kontakty

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn

Dział Organizacji Egzaminów

zapisy na egzaminy - tel. 89 538-11-80 egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń

zapisy na szkolenia - tel. 89 538-11-90 szkolenia@word.olsztyn.pl

Sekretariat

tel. 89 538-11-20 fax 89 538-11-35 sekretariat@word.olsztyn.pl
sekretariat nie prowadzi zapisów na egzaminy i szkolenia