Wynajem pojazdów i placu manewrowego

Wynajem placu manewrowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że od 1 lutego
2019 roku wjazd na plac manewrowy będzie możliwy tylko po uprzednim
opłaceniu należności za najem placu w wysokości określonej zarządzeniem
nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – Dyrektora WORD Olsztyn.

Plac manewrowy udostępniamy w dni robocze + soboty egzaminacyjne w godz. 1600 – 2000. W wolne soboty oraz niedzielę w godz. 900 – 1600.

Aby ułatwić OSK korzystanie z placu manewrowego.
Wynajem placu teraz przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zajmuje chwilę, bez potrzeby dzwonienia, sprawdzania i uzgadniania terminu.
Dostępne godziny są widoczne w terminarzu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że w celu usprawnienia planowania najmu placu manewrowego – od dnia 05.06.2020 rezerwacja odbywać się będzie online drogą elektroniczną.

W przypadku ewentualnego nieopłacenia wynajmu podczas korzystania z formularza usługa zostanie automatycznie anulowana w ciągu 1 godziny. Do tego czasu jest możliwość dokonania opłaty za pomocą linku stanu zamówienia. Link znajduje się w potwierdzeniu e-mail wysyłanym po rezerwacji na adres podany w poniższym formularzu.
Na 72 godziny przed wykupionym terminem upływa możliwość anulowania dokonanego zakupu przez zamawiającego. Anulowania można dokonać korzystając z linku we wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie wynajmu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że w celu usprawnienia planowania najmu placu manewrowego oraz pojazdów WORD Olsztyn do jazd szkoleniowych – od dnia 03.11.2014 r. (do 04.06.2020 włącznie) rezerwacja odbywać się będzie:

  • telefonicznie (tel. 505-444-594).

Warunkiem udostępnienia placu manewrowego jest wniesienie opłaty przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 43 1240 5598 1111 0010 8388 5739 w wysokości obowiązującej w dniu jej wpłaty najpóźniej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym wynajęcie placu.

UWAGA!!!
Brak wniesienia opłaty, o której mowa powyżej spowoduje ANULOWANIE rezerwacji udostępnienia placu manewrowego.