Wynajem pojazdów i placu manewrowego

Wynajem placu manewrowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że od 1 lutego
2019 roku wjazd na plac manewrowy będzie możliwy tylko po uprzednim
opłaceniu należności za najem placu w wysokości określonej zarządzeniem
nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. – Dyrektora WORD Olsztyn.

Plac manewrowy udostępniamy w dni robocze + soboty egzaminacyjne w godz. 1600 – 2000. W wolne soboty oraz niedzielę w godz. 900 – 1600.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że w celu
usprawnienia planowania najmu placu manewrowego oraz pojazdów WORD
Olsztyn do jazd szkoleniowych – od dnia 03.11.2014 r. rezerwacja odbywać
się będzie:

  • telefonicznie (tel. 505-444-594).

Warunkiem udostępnienia placu manewrowego jest wniesienie opłaty przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 43 1240 5598 1111 0010 8388 5739 w wysokości obowiązującej w dniu jej wpłaty najpóźniej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym wynajęcie placu.

UWAGA!!!
Brak wniesienia opłaty, o której mowa powyżej spowoduje ANULOWANIE rezerwacji udostępnienia placu manewrowego.

  Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek jednostkowych za jedną godzinę korzystania z placu manewrowego WORD Olsztyn

  Załącznik nr 1 do zarządzenia 2/2019 – Wniosek o obniżenie stawki czynszu najmu placu manewrowego WORD Olsztyn

  Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn

Wynajem pojazdów

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek najmu pojazdów WORD Olsztyn

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek najmu pojazdów WORD Olsztyn