Wynajem pojazdów i placu manewrowego

Wynajem placu manewrowego – Regulamin obowiązujący od 01.07.2023

REGULAMIN
udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn

Plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie – zwanego w dalszej części regulaminu „WORD” – może zostać udostępniony Ośrodkom Szkolenia Kierowców – zwanym dalej „OSK” – w celu doskonalenia techniki jazdy przez osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 1

Doskonalenie jazdy realizowane przez OSK na placu manewrowym WORD (zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie państwowym), może odbywać się wyłącznie na pojazdach OSK (wszystkie kategorie prawa jazdy) pod nadzorem instruktora nauki jazdy i przy spełnieniu następujących warunków:

 1. Za bezpieczeństwo osoby szkolonej oraz za wszelkie zdarzenia spowodowane niewłaściwą techniką  jazdy na placu manewrowym odpowiedzialny jest instruktor nauki jazdy.
 2. Warunkiem udostępnienia placu manewrowego jest rezerwacja placu w systemie internetowym ASYSTO udostępnionym na stronie internetowej: word.olsztyn.plzakładka (wynajem placu manewrowego).

§ 2

 1. Udostępnianie placu manewrowego WORD odbywa się za opłatą w terminach niekolidujących z realizacją zadań statutowych ośrodka, w dniach i godzinach ustalonych (udostępnionych) w systemie rezerwacji placu  ASYSTO. 
 2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, zawiera nazwę ośrodka szkolenia kierowców, datę, godzinę  udostępnienia placu oraz stanowisko manewrowe.
 3. Na podstawie wniesionej opłaty w systemie rezerwacji placu ASYSTO wystawiana jest dla OSK faktura VAT.
 4. Rejestrację pojazdów korzystających z placu manewrowego oraz kontrolę przestrzegania niniejszego regulaminu prowadzi osoba wyznaczona przez Dyrektora WORD.

§ 3

 1. W przypadku niestawienia się pojazdu OSK na placu w terminie wyznaczonym w harmonogramie, wpłacona przez OSK tytułem rezerwacji  kwota przepada na rzecz WORD, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dopuszcza się przełożenie ustalonego wcześniej terminu udostępniania placu dla OSK, na inny wolny termin w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie jazd szkoleniowych, po uprzednim poinformowaniu pracownika WORD odpowiedzialnego za obsługę placu.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, WORD dokonuje odpowiedniej korekty w harmonogramie udostępniania placu.
 4. W przypadku późniejszego, niż czas wynikający z rezerwacji, wjazdu na plac pojazdu OSK, czas korzystania z placu ulega zmniejszeniu stosownie do czasu spóźnienia.
 5. Stawki najmu placu określa Zarządzenie Nr 29/2022 Dyrektora WORD Olsztyn z dnia 2 grudnia 2022 r.

Wynajem placu manewrowego – stawki i zasady

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienia się stawka wynajmu placu manewrowego z 46 zł do 60 zł/1 h.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że od 1 lutego 2019 roku wjazd na plac manewrowy będzie możliwy tylko po uprzednim opłaceniu należności za najem placu w wysokości określonej zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. , zaktualizowanych zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. , – Dyrektora WORD Olsztyn.
Plac manewrowy udostępniamy w dni robocze + soboty egzaminacyjne w godz. 1600 – 2000. W wolne soboty oraz niedzielę w godz. 900 – 1600.

Wynajem Placu – online, przez internet

Aby ułatwić OSK korzystanie z placu manewrowego.
Wynajem placu teraz przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zajmuje chwilę, bez potrzeby dzwonienia, sprawdzania i uzgadniania terminu – word.asysto.pl
Dostępne godziny są widoczne w terminarzu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że w celu usprawnienia planowania najmu placu manewrowego – od dnia 05.06.2020 rezerwacja oraz płatności odbywać się będą online drogą elektroniczną.

W przypadku ewentualnego nieopłacenia wynajmu podczas korzystania z formularza usługa zostanie automatycznie anulowana w ciągu 1 godziny. Do tego czasu jest możliwość dokonania opłaty za pomocą linku stanu zamówienia. Link znajduje się w potwierdzeniu e-mail wysyłanym po rezerwacji na adres podany w poniższym formularzu.
Na 72 godziny przed wykupionym terminem upływa możliwość anulowania dokonanego zakupu przez zamawiającego. Anulowania można dokonać korzystając z linku we wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie wynajmu.

Korzystanie z placu manewrowego

Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie zmiany stawek jednostkowych za jedną godzinę korzystania z placu manewrowego WORD Olsztyn
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek jednostkowych za jedną godzinę korzystania z placu manewrowego WORD Olsztyn
Załącznik nr 1 do zarządzenia 2/2019 – Wniosek o obniżenie stawki czynszu najmu placu manewrowego WORD Olsztyn
Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn”
Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn obowiązujący od 01.07.2023
Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn obowiązujący do 30.06.2023

Wynajem pojazdów

Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek najmu pojazdów WORD Olsztyn
Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek najmu pojazdów WORD Olsztyn

Scroll to Top
Skip to content