Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz jest eliminacją ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W-M Turniej Motoryzacyjny spełnia nastepujące cele: popularyzuje wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego, upowszechnia wiedzę motoryzacyjną a także propaguje kulturalne i partnerskie zachowania w ruchu drogowym. Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna całych zmagań jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród ufundowanych przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

24.03.2020 KOMUNIKAT NR 2: W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów podjął decyzję o odwołaniu dalszej organizacji W-M Turnieju Motoryzacyjnego w roku szkolnym 2019/2020.

(W dokumentach do pobrania oficjalne pismo)

12.03.2020 Informujemy, iż 27 maja 2020 r. w Mrągowie planujemy przeprowadzić Finał Wojewódzki Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. (Anulowano)

10.03.2020 KOMUNIKAT NR 1: W związku z obecnie występującym zagrożeniem koronawirusem Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów informuje, iż termin przeprowadzenia Finałów powiatowych/miejskich oraz zgłoszenia drużyn do Finałów Wojewódzkich zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2020 r.

10.03.2020 Informujemy, iż testy do przeprowadzenia eliminacji szkolnych są dostępne u Organizatorów szczebla powiatowego/miejskiego, jak również w Komendach Powiatowych Policji województwa warmińsko – mazurskiego.  Dla miasta Olsztyna – w Olsztyńskim ODN, http://www.odn.olsztyn.pl/ i dla Powiatu olsztyńskiego – w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://wmodn.olsztyn.pl/

16.01.2020 Organizujemy kolejną edycję Turnieju. Informujemy, iż jak co roku WORD Olsztyn zabezpieczy odpowiednią liczbę testów do przeprowadzenia konkursu/eliminacji szkolnych. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem eliminacje szkolne powinny się odbyć do końca marca br.

Dokumenty do pobrania:


pdf icon  Baza pytań testowych z historii polskiej motoryzacji
(W sprawie otrzymania klucza odpowiedzi prosimy pisać na adres brd@word.olsztyn.pl)

pdf icon  Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon  Pismo przewodnie do Dyrektorów szkół

pdf icon  Pismo przewodnie do Starostów

pdf icon  Pismo przewodnie do Burmistrzów

pdf icon  Program obliczeniowy MTM

pdf icon  Komunikat Nr 2 COVID-19

Zdjęcia z FW 2018 w Zespole Szkół w Malinowie: