Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz jest eliminacją ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W-M Turniej Motoryzacyjny spełnia nastepujące cele: popularyzuje wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego, upowszechnia wiedzę motoryzacyjną a także propaguje kulturalne i partnerskie zachowania w ruchu drogowym. Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna całych zmagań jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród ufundowanych przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

27.01.2023 Informujemy, iż w roku szkolnym 2022/23 WORD w Olsztynie i Elblągu ponownie zaangażował się w organizację Turniejów BRD i Motoryzacyjnego.  Na obecnym etapie prosimy o współpracę powiaty i gminy przy organizacji etapów szkolnych i powiatowych/miejskich.

Testy do przeprowadzenia eliminacji szkolnych będą w najbliższym czasie dostępne dla organizatorów etapów szkolnych.

WORD Elbląg będzie tegorocznym organizatorem Warmińsko – Mazurskiego Finału Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Dokumenty do pobrania:

pdf icon  Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon  Program obliczeniowy MTM  

Zdjęcia z FW 2018 w Zespole Szkół w Malinowie: