Zapis na test kwalifikacyjny

Zapraszamy w godzinach pracy do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie mieszczącego się w Olsztynie ul. Towarowa 17.
Jeżeli zapisujesz się po raz pierwszy musisz mieć ze sobą numer PKZ oraz numer PESEL. Płatności za test kwalifikacyjny można dokonać :

 • Przelewem na konto WORD RCBRD  nr konta WORD Olsztyn: Bank Pekao S.A. nr 721240 5598 1111 0010 8388 5508
  W tytule wpłaty należy podać:
  • imię i nazwisko osoby zdającej test,
  • adres zamieszkania,
  • data urodzenia,
  • zakres bloku programowego testu kwalifikacyjnego (test kwalifikacyjny – blok C lub test kwalifikacyjny – blok D)
 • Kartą płatniczą lub gotówką na stanowisku
 • Osoba trzecia dokonująca zapisu na egzamin musi  okazać upoważnienie wypełnione przez osobę której dotyczy egzamin.

Wysokość opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego wynosi 50 zł.

Test kwalifikacyjne dostępne są w następujących językach ;

–  Blok kat. C : polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim.

 Blok kat. D : polskim, angielskim, ukraińskim.

Rezygnacja z testu kwalifikacyjnego

 • Rezygnacji można dokonać nie później niż na dwa dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym wyłącznie w formie pisemnej wysyłając e-mail na adres: egzaminy@word.olsztyn.pl. podając imię i nazwisko, nr pesel i termin testu kwalifikacyjnego. Następnie upewnić się telefonicznie pod nr 89 538 11 80, że e-mail został prawidłowo dostarczony na skrzynkę odbiorczą.
 • W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu.

Niewykorzystana opłata może zostać do ustalenia kolejnego terminu testu kwalifikacyjnego, lub zwrócona na wniosek podając swoje imię, nazwisko, PESEL oraz numer rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot.

Przepisy prawa

Linki do wybranych aktów prawnych:

Scroll to Top
Skip to content