Pojazdy egzaminacyjne

Egzaminy praktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie są przeprowadzane przy użyciu wymienionych poniżej pojazdów:

 1. będących własnością ośrodka egzaminowania:
  • Kategorii prawa jazdy „A1” – HONDA CBF 125 M, YAMAHA MTN125-A
  • Kategorii prawa jazdy „A2” – YAMAHA MTN690-U,
  • Kategorii prawa jazdy „A” – YAMAHA RM17 (MT 07) (Opis pojazdu do pobrania)
  • Kategorii prawa jazdy „AM” – BARTON FIGHTER ECO 
  • Kategorii prawa jazdy „B” –  KIA RIO
  • Kategorii prawa jazdy „B+E” – VW CARAVELLE, PEUGEOT RIFTER Typ E (opis pojazdu do pobrania), PRZYCZEPA WIOLA W2 /DWUOSIOWA/,
  • Kategorii prawa jazdy „B96” – PEUGEOT RIFTER Typ E – PRZYCZEPA WIOLA W2 /DWUOSIOWA/,
  • Kategorii prawa jazdy „C” – STAR MAN TGL 12.220,DAF LF 260FA,
  • Kategorii prawa jazdy „C+E” – STAR MAN/GAREX TGL 12.240 4×2 BL – PRZYCZEPA CIĘŻAROWA TRAMP-TRAIL DMC 10000, DOP. ŁADOWNOŚĆ 6500, DAF LF 260FA – przyczepa ciężarowa m-ki „ Gawlik” typ G1, DMC 10 500 kg.
  • Kategorii prawa jazdy „T” – CIĄGNIK KUBOTA M4063.(Opis pojazdu do pobrania) – PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA „POL – MOT WARFAMA SA” T-042 /WIELOSIOWA TYPU TANDEM/.
   Obsługa codzienna ciągnika Kubota M4 – film
 2. będących w dyspozycji ośrodka egzaminowania:
  • Kategorii prawa jazdy „D” – SETRA-S 411HD
 3. będących w dyspozycji osoby egzaminowanej:
  • ubiegającej się o prawo jazdy kategorii B1,
  • ubiegającej się o prawo jazdy do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów,
  • osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia,
Ciągnik Kubota M4 – obsługa codzienna

/WYCIĄG/
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dz.U.2016.2022 t.j. z dnia 2016.12.15.

Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Rozdział 13
Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
§ 43. [Warunki dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania]

 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w:
  1) przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
  2) układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11;
  3) dodatkowy pedał hamulca roboczego, który umożliwia przejęcie sterowania układem hamulcowym;
  4) dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe;
  5) dodatkowe lusterko wewnętrzne, o ile lusterko wewnętrzne jest wymagane w pojeździe zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia;
  6) ogrzewaną tylną szybę; przepis stosuje się do samochodu osobowego;
  7) apteczkę doraźnej pomocy;
  8) ogumione koło zapasowe.
 2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do:
  1) do pojazdów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4;
  2) pojazdu osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do określonego rodzaju schorzenia.
  2a. Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do ciągników rolniczych.
 3. Dopuszcza się wyposażenie pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w inne dodatkowe urządzenia powtarzające istniejące mechanizmy sterowania i kierowania pojazdem.
 4. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następującym warunkom:
  1) 97 motorower dwukołowy lub czterokołowiec lekki (kategoria L6e), w zakresie prawa jazdy kategorii AM powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy lub elektryczny;
  2) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A1 powinien osiągać prędkość co najmniej 90 km/h oraz być wyposażony w:
     a) silnik spalinowy o mocy nieprzekraczającej 11 kW, pojemności skokowej co najmniej 115 cm3 i nieprzekraczającej 125 cm3 i posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,1 kW/kg albo
     b) silnik elektryczny o mocy nieprzekraczającej 11 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,08 kW/kg;
  3) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2 powinien być wyposażony w:
     a) 98 silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej co najmniej 245 cm3 i posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg; w przypadku pojazdów stosowanych do nauki jazdy dopuszcza się silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 11 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej zawierającej się pomiędzy 126 cm3 a 595 cm3 i posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg, albo
     b) 99 silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadający stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg; w przypadku pojazdów stosowanych do nauki jazdy dopuszcza się silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 11 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadający stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg;
  4) 100 motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien posiadać masę własną przekraczającą 175 kg oraz być wyposażony w:
     a) silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i pojemności skokowej co najmniej 595 cm3 albo
     b) silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 50 kW i posiadać stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,25 kW/kg;
  4a) pojazd czterokołowy w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien:
       a) mieć masę własną przekraczającą 350 kg,
       b) osiągać prędkość co najmniej 60 km/h;
  4b) samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien:
       a) mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,
       b) mieć długość przekraczającą 3,5 m,
       c) osiągać prędkość co najmniej 100 km/h;
  4c) zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B dla osób uzyskujących uprawnienia, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, 904, 1241, 1579, 1948 i 2001), powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i nieprzekraczającą 4,25 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
       a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
       b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
       c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 0,8 t;
  5) 101 samochód ciężarowy w zakresie prawa jazdy kategorii C powinien:
     a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t,
     b) mieć długość co najmniej 8 m,
     c) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
     d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
     e) 102 być wyposażony w układ przeniesienia napędu z ręczną albo automatyczną skrzynią biegów umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę,
     f) posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina,
     g) mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t;
  6) 103 samochód ciężarowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1 powinien:
     a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t i nieprzekraczającą 7,5 t,
     b) mieć długość co najmniej 5 m,
     c) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
     d) posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina;
  7) 104 autobus w zakresie prawa jazdy kategorii D powinien:
     a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
     b) mieć długość co najmniej 10 m,
     c) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
     d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
  8) 105 autobus w zakresie prawa jazdy kategorii D1 powinien:
     a) być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
     b) mieć długość co najmniej 5 m i nieprzekraczającą 8 m,
     c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t,
     d) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
  9) 106 zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B+E powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
     a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
     b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
     c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
  10) 107 (uchylony);
  11) 108 zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E powinien składać się z ciągnika siodłowego z naczepą, przy czym zespół pojazdów powinien:
     a) mieć długość co najmniej 16 m,
     b) być wyposażony w układ przeniesienia napędu z ręczną albo automatyczną skrzynią biegów umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę,
     c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
     d) mieć szerokość co najmniej 2,40 m,
     e) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
     f) mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t,
     g) mieć skrzynię ładunkową naczepy zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu; długość skrzyni ładunkowej powinna odpowiadać długości naczepy;
  12) 109 zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E powinien składać się z samochodu ciężarowego, o którym mowa w pkt 6, oraz przyczepy, której:
     a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
     b) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką samą jak kabina lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu,
     c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
  13) zespół pojazdów, o którym mowa w pkt 12, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h i mieć długość co najmniej 8 m;
  14) 110 zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii D+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 7, oraz przyczepy, której:
     a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
     b) szerokość wynosi co najmniej 2,40 m,
     c) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m,
     d) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
  15) zespół pojazdów, o którym mowa w pkt 14, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
  16) 111 zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii D1+E powinien składać się z autobusu, o którym mowa w pkt 8, oraz przyczepy, której:
     a) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,
     b) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej 2 m,
     c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;
  17) zespół pojazdów, o którym mowa w pkt 16, powinien osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
  18) 112 zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka oraz powinien mieć długość co najmniej 7,5 m;
  19) pojazd szynowy w zakresie pozwolenia powinien być wieloczłonowy lub stanowić skład tramwajów co najmniej 2-wagonowy.
 5. Przepisów ust. 4 pkt 4b lit. b i c nie stosuje się do samochodu osobowego osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić ten pojazd po przystosowaniu go do określonego rodzaju schorzenia.
Scroll to Top
Skip to content