Zdawalność egzaminów państwowych za 2019 rok

Egzaminy teoretyczne
A
A1
A2
AM
B
B1
C
C1
D
D1
T
PT
76,61%
63,64%
73,28%
56,29%
55,33%
39,22%
68,21%
55,56%
76,47%
100%
53,54%
100%
Egzaminy praktyczne
A
A1
A2
AM
B
B+E
B1
B96
C
C+E
C1
C1+E
D
D1
T
PT
59,52%
44,88%
46,11%
85,45%
34,13%
71,99%
78,26%
100%
67,48%
62,47%
100%
100%
84,18%
-
67,12%
100%