Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, informujemy, że na hali badań może przebywać tylko jedna osoba.

WORD Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Olsztyn

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów zaprasza:

Właściciel pojazdu samochodowego (w tym motocykla), ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawić go do badania technicznego.

Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WORD przeprowadza badania techniczne w zakresie:
  • Okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,
  • Dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a,
  • Badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Szczegółowy opis oraz procedura przeprowadzania badań technicznych zawarta jest w:
OBWIESZCZENIU MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WORD zaprasza 
od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1900 , sobota 800 – 1500.

10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 6, tel. 89 533-08-97, 601685880, fax 89 537-91-46

Scroll to Top
Skip to content