Egzaminy państwowe – informacje podstawowe

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020r. ulegają zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206.
Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy.

Egzaminy państwowe >> Informacje podstawowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców. Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017.978 j.t. z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy a w szczególności z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2019.1206 z późn. zm.). Przepisy te w szczególności określają zagadnienia związane z procedurą, warunkami i kryteriami przeprowadzania egzaminów państwowych.

Obsługa klientów

Osoby ubiegające się o prawo jazdy, które zdecydowały się zdać egzamin państwowy na prawo jazdy w naszym Ośrodku zapraszamy do biura obsługi klienta – pokój nr 18 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 715 do 1515.

Rezerwacji terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy, można dokonać on-line za pomocą usługi „Egzamin na prawo jazdy – elektroniczna rejestracja w WORD” udostępnianej przez portal internetowy INFO-CAR. Link do serwisu znajduje się na naszej stronie.

Sprawy związane z ustaleniem kolejnego terminu egzaminu można załatwić również telefonicznie pod warunkiem wcześniejszego złożenia wymaganych dokumentów, tel. 89-538-11-80.

Egzaminy państwowe na prawo jazdy w naszym Ośrodku są przeprowadzane również w soboty.
Terminy sobót egzaminacyjnych dostępne są na naszej stronie.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • osobiście: w WORD Olsztyn w godzinach: 715 – 1515 w pokoju nr 18 (parter);
  • telefonicznie: pod numerem: 89 538-11-80, Fax: 89 538-11-35;
  • mailowo pod adresem: egzaminy@word.olsztyn.pl

Złożenie dokumentów

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Mając na względzie zapisy w/w rozporządzenia wszelkie sprawy związane ze złożeniem dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustaleniem terminu egzaminu państwowego muszą być załatwiane osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wzór upoważnienia do pobrania i wydrukowania (format A5, PDF)

Scroll to Top
Skip to content