Symulator dachowania oraz symulator zderzeń

Promowanie prawidłowego użytkowania pasów bezpieczeństwa i innych elementów systemu bezpieczeństwa biernego w pojazdach.

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie posiada w swoich zasobach urządzenia, które symulują kolizje i wypadki. Symulatory mają na celu uświadomienie korzystającym z nich konieczność prawidłowego zapięcia pasów bezpieczeństwa. Dzieki dobrze zapiętym pasom zwiększamy swoje szanse na uniknięcie ciężkich konsekwencji dla zdrowia i życia w trakcie wypadku drogowego. Symulatory są użytkowane w czasie organizowanych imprez własnych jak i innych o charakterze masowym w województwie warmińsko – mazurskim.

Symulator dachowania

Próba ma charakter symulacji, w której pasażerowie sprawdzają działanie pasów bezpieczeństwa w trakcie pozorowanego dachowania pojazdu.
Symulator dachowania bazuje na nadwoziu marki VOLVO V50, zamocowanym na stelażu. Karoseria obraca się w osi poziomej. Prędkość obrotu i możliwe chwilowe postoje w określonych pozycjach reguluje specjalnie wyszkolony operator. Udziela on również krótkiego instruktarzu dotyczącego prawidłowego zapięcia pasów. Symulator obraca się znacznie wolniej niż ma to miejsce w rzeczywistości, doskonale jednak obrazuje jak może zakończyć się zbyt szybka jazda i utrata panowania nad pojazdem połączona z nieprawidłowym zapięciem pasów bezpieczeństwa. W trakcie symulacji dachowania wisząc głową w dół można doświadczyć sił działających w czasie wypadku, jak mogą zachowywać się w kabinie niezabezpieczone, luźne przedmioty (np. puste butelki, telefon komórkowy). Łatwo także wyobrazić sobie, co dzieje się z osobami niezabezpieczonymi pasami bezpieczeństwa w trakcie dachowania. Jedna symulacja (pełny obrót), w której mogą uczestniczyć maksymalnie cztery dorosłe osoby, trwa około 25 sekund.

Symulator zderzeń

Symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h. Uczestnik zajmuje miejsce na fotelu i zapina pasy bezpieczeństwa. Następnie operator upewnienia się, że pasy zostały właściwie zapięte i uruchamia symulator. Uczestnik zjeżdża po torze i w końcowej fazie zjazdu następuje szarpnięcie/uderzenie. Zatrzymanie następuje przy niewielkiej prędkości, ale w tym przypadku jest to zatrzymanie bez tzw. „drogi hamowania”, co uzmysławia uczestnikowi skalę i kierunki działania sił w trakcie wypadku.

Scroll to Top
Skip to content