Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz Finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez WORD – regionalne Centrum BRD w Olsztynie.
Corocznie turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

15.10.20 W związku z otrzymanym Komunikatem nr 2/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD oraz wciąż nie zażegnanym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Wojewódzki Komitet Organizacyjny Warmińsko – Mazurskich Turniejów: Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół średnich, uprzejmie informuje o zawieszeniu prac nad organizacją ww. Turniejów w roku szkolnym 2020-2021. 

W szczególności nie będą prowadzone prace nad organizacją Finałów Wojewódzkich Turniejów, które były dotychczas zabezpieczane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Olsztynie  i Elblągu.

Jednocześnie informujemy, iż Krajowy Komitet Organizacyjny pracuje nad alternatywną formą współzawodnictwa w ramach Turnieju – drogą elektroniczną, o której poinformujemy w przypadku zakończenia prac.

Dokumenty do pobrania:

pdf icon  Regulamin Warmińsko – Mazurskiego Turnieju BRD (wer. 1/2020)

pdf icon  Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy I [10-12 lat]

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy II [pozostali uczniowie]

pdf icon  Decyzja Kuratorium Oświaty w Olsztynie

pdf icon  Test SP 2020 ver.2 na eliminacje szkolne TBRD

pdf icon  Komunikat Nr 2 COVID-19

Finał Wojewódzki "Rowerem do wolności" w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie 13-14.05.2019 r.

Finał Wojewódzki w ZS nr 3 w Nidzicy 11-12.05.2017 r.