Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz Finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez WORD – regionalne Centrum BRD w Olsztynie.
Corocznie turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

30.05.2023 Poniżej zamieszczamy link do pobrania klasyfikacji końcowej Finału dla grupy II (starszej), który odbył się w dniu 29.05.23 w SP nr 3 w Nidzicy.Klasyfikacja końcowa Nidzica 29.05.23 

18.05.2023 Finał Wojewódzki W-M Turnieju BRD dla grupy młodszej zakończony. Poniżej link do pobrania klasyfikacji końcowej Finału, który odbył się 17 maja br. w SP nr 1 Barczewie.

Klasyfikacja końcowa Barczewo 17.05.23

26.04.2023 Informujemy o miejscach i terminach Finałów Wojewódzkich Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:

Finał Wojewódzki Turnieju BRD 2023, I – a grupa (młodsza) 17.05.2023 r., Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 36, 11-010  Barczewo, tel. 89/514 82 82

Finał Wojewódzki Turnieju BRD 2023, II – a grupa (starsza) 29.05.2023 r., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica, tel. 89/625 32 54

WORD Olsztyn będzie tegorocznym organizatorem Warmińsko – Mazurskiego Finału Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się w Barczewie (I grupa) oraz w Nidzicy (II grupa).

Dokumenty do pobrania:

pdf icon  Regulamin Warmińsko – Mazurskiego Turnieju BRD

pdf icon  Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy I 

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy II 

Finał Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023 II-a grupa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy, 29.05.2023 r.

Finał Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023
I-a grupa Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, 17.05.2023 r.

TOR PRZESZKÓD

Finał Wojewódzki „Rowerem do wolności” w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie 13-14.05.2019 r.

Finał Wojewódzki w ZS nr 3 w Nidzicy 11-12.05.2017 r.

Scroll to Top
Skip to content