Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz Finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie.
Corocznie turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD w Elblągu.

Aktualności

24.01.2024 Informujemy, iż w roku szkolnym 2023/24 WORD w Olsztynie i Elblągu ponownie zaangażował się w organizację Turniejów BRD i Motoryzacyjnego. Na obecnym etapie prosimy o współpracę powiaty i gminy przy organizacji etapów szkolnych i powiatowych/miejskich.
Testy do przeprowadzenia eliminacji szkolnych będą w najbliższym czasie dostępne dla organizatorów etapów szkolnych.Informujemy, iż Grupę I uczestników Turnieju BRD ze szkół podstawowych stanowią dzieci z rocznika  2012 i młodsi.

WORD Elbląg będzie tegorocznym organizatorem Warmińsko – Mazurskiego Finału Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się dnia 22 maja 2024 r. (grupa I) oraz 23 maja 2024 r. (grupa II) w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Godkowie ( SP w Godkowie 1, 14-407 Godkowo).

Dokumenty do pobrania:

pdf icon  Regulamin Warmińsko – Mazurskiego Turnieju BRD (wer. 1/2024)

pdf icon  Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy I [10-12 lat]

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy II [pozostali uczniowie]

Finał Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023 II-a grupa Szkoła Podstawowa nr 3 w Nidzicy, 29.05.2023 r.

Finał Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2023
I-a grupa Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, 17.05.2023 r.

TOR PRZESZKÓD

Finał Wojewódzki „Rowerem do wolności” w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie 13-14.05.2019 r.

Finał Wojewódzki w ZS nr 3 w Nidzicy 11-12.05.2017 r.

Scroll to Top
Skip to content