Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz Finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez WORD – regionalne Centrum BRD w Olsztynie.
Corocznie turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

24.03.2020 KOMUNIKAT NR 2: W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów podjął decyzję o odwołaniu dalszej organizacji W-M Turnieju BwRD w roku szkolnym 2019/2020.

(W dokumentach do pobrania oficjalne pismo)

13.03.2020 Informujemy, iż wkradł się błąd w teście SP 2020 na eliminacje szkolne. Dotyczy on podwójnie wstawionej identycznej grafiki w pytaniu 7 oraz 10 w części testu dot. skrzyżowań. W związku z powyższym prosimy o ominięcie przy sprawdzaniu pyt. 10 (skrzyżowania) lub wykorzystanie poprawionego testu SP ver. 2 zamieszonego w sekcji DOKUMENTY DO POBRANIA.

10.03.2020 KOMUNIKAT 1: W związku z obecnie występującym zagrożeniem koronawirusem Wojewódzki Komitet Organizacyjny Turniejów informuje, iż termin przeprowadzenia Finałów powiatowych/miejskich oraz zgłoszenia drużyn do Finałów Wojewódzkich zostaje przedłużony do dnia 25 maja 2020 r.

10.03.2020 Informujemy, iż decyzją Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Turniej BRD został wpisany do wykazu zawodów wiedzy branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W plikach do pobrania zamieściliśmy skan niniejszej decyzji.

10.03.2020 Informujemy, iż testy do przeprowadzenia eliminacji szkolnych są dostępne u Organizatorów szczebla powiatowego/miejskiego, jak również w Komendach Powiatowych Policji województwa warmińsko – mazurskiego.  Dla miasta Olsztyna – w Olsztyńskim ODN, http://www.odn.olsztyn.pl/ i dla Powiatu olsztyńskiego – w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://wmodn.olsztyn.pl/

17.01.2020 Zamieściliśmy tegoroczną wersję regulaminu Warmińsko – Mazurskiego Turnieju BRD. UWAGA! Informujemy, iż ze względu na wcześniej zgłaszane uwagi zrezygnowano na etapie wojewódzkim z zasady dobierania zawodników do drużyny pod względem płci (2 dziewczynki i 2 chłopców). W tegorocznej edycji turniejów wojewódzkich opiekunowie drużyn mają w tym względzie dowolność. Natomiast co do drużyn zakwalifikowanych do Finału Ogólnopolskiego PZM, zasada parytetu płci będzie nadal obowiązywała.

16.01.2020 Organizujemy kolejną edycję Turnieju. Informujemy, iż jak co roku WORD Olsztyn zabezpieczy odpowiednią liczbę testów do przeprowadzenia konkursu/eliminacji szkolnych. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem eliminacje szkolne powinny się odbyć do końca marca br. Testy na etap szkolny będą dostępne na początku marca br.

Dokumenty do pobrania:

pdf icon  Regulamin Warmińsko – Mazurskiego Turnieju BRD (wer. 1/2020)

pdf icon  Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon  Pismo przewodnie do Dyrektorów szkół

pdf icon  Pismo przewodnie do Starostów

pdf icon  Pismo przewodnie do Burmistrzów

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy I [10-12 lat]

excel icon  Program obliczeniowy dla Grupy II [pozostali uczniowie]

pdf icon  Decyzja Kuratorium Oświaty w Olsztynie

pdf icon  Test SP 2020 ver.2 na eliminacje szkolne TBRD

pdf icon  Komunikat Nr 2 COVID-19

Finał Wojewódzki "Rowerem do wolności" w SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie 13-14.05.2019 r.

Finał Wojewódzki w ZS nr 3 w Nidzicy 11-12.05.2017 r.