Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzi sekretariat Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz koordynuje działania wynikające z założeń Warmińsko – Mazurskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Realizuje również szereg innych działań, szczególnie w obszarze edukacji i komunikacji ze społeczeństwem. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko – mazurskim.

Działania BRD WORD w Olsztynie

Scroll to Top
Skip to content