Autochodzik – Program edukacji komunikacyjnej dla najmłodszych

Realizowany od 2009 roku program obejmuje co roku swym zasięgiem setki dzieci z kilkudziesięciu przedszkoli z Olsztyna i terenu województwa warmińsko – mazurskiego. W 2009 r. ponad 40 przedszkoli z Olsztyna zostało wyposażonych w zestawy edukacyjne „Autochodzik” zakupione ze środków WORD Olsztyn i Michelin Polska SA. Obecnie głównym organizatorem działań w Olsztynie jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, który wraz z partneramin wspierają corocznie organizację działań w ramach programu.

AUTOCHODZIK.PL

Cele

Przygotowanie dzieci do samodzielnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Opracowany program, rodzaj i liczba poszczególnych elementów pomocy edukacyjnych zostały tak dobrane, aby można było w pełni realizować zadania wychowania przedszkolnego w obszarze komunikacji drogowej

Kluczowi odbiorcy

Program adresowany jest do trzech grup oddziaływania:
Nauczycieli – budujących prawidłowe zachowania
Rodziców – utrwalających prawidłowe postawy
Dzieci – uczących się poprzez zabawę przez cały okres wychowania przedszkolnego

Długofalowy program

Odchodząc od akcyjności, twórcy programu chcą, aby przygotowanie do uczestniczenia w ruchu drogowym, zintegrowane z innymi umiejętnościami, realizowane było w przedszkolu jako stałe, coroczne, programowe działanie, kierowane w równym stopniu do rodziców, jak i do dzieci.

Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej oparty jest na koncepcji polskiego, autorskiego programu i zestawu pomocy edukacyjnych AUTOCHODZIK.

Dodatkowo wdrażana jest integracja placówek oraz wdrażanie działań dedykowanych kilku tematom w odpowiednim okresie roku szkolnego

Zabawa

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka w przedszkolu, dlatego też zaproponowany proces nauczania oparty jest na zabawach symulacyjnych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych, tematycznych, słuchowych, dydaktycznych i ruchowych. W proces nauki angażowane są wszystkie zmysły, a dziecko uczy się wykorzystując bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe.

Pedagodzy najważniejsi

Nauczyciele pełnią w programie najważniejszą rolę. Kreatywne zajęcia, praktyczne i angażujące wszystkie zmysły zabawy edukacyjne powalają efektywnie uczyć i budować właściwe postawy na drodze.


Aktualności:

16.10.20: Program „Autochodzik – Gotowi do drogi” w roku szkolnym 2020/2021

Ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią COVID-19 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie ograniczył swoje działania zwiazane z edukacją i promowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli do kontynuowania realizacji działań wychowania komunikacyjnego w przedszkolach w ramach programu „Autochodzik” poprzez zarejestrowanie się w Programie na obecny rok. Dokonujemy tego jak dotychczas przez stronę internetową Gotowi Do Drogi.

WORD Olsztyn w miarę obecnych możliwości będzie kontynuował wsparcie dla Programu.

25.06.20: Podsumowanie Programu „Autochodzik – Gotowi do drogi” w roku szkolnym 2019/2020

W ramach podsumowania programu ogólnopolskiego w czerwcu 2020 r., przyznano trzy nagrody za działania w edycji 2019-20, z czego dwie zdobyły Przedszkola z województwa Warmińsko – Mazurskiego. Gratulujemy nauczycielom  i dzieciom z Przedszkola Samorządowego „Juniorek” w Kieźlinach oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Olsztynie. Wyróżniliśmy również  dodatkowo Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie. Link do informacji na FB

18.06.19: Podsumowanie działań w ramach Programu AUTOCHODZIK w roku szkolnym 2018/2019 r.

„AUTORIADA 2019” w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Olsztynie.

Skandując hasło przewodnie Programu „Koła stop robisz krok” około 150 dzieci z 5 przedszkoli rozpoczęło wspólną zabawę sportową podsumowującą roczne działania w ramach Przedszkolnego programu edukacji komunikacyjnej „Autochodzik”. Zawody odbyły się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 13 w Olsztynie. Zaproszono tym razem grupy „starszaków” z okolicznych przedszkoli (Przedszkole Miejskie nr 1, 4, 10, 13 oraz 19) aby wspólnie przeprowadzić zawody polegające na zaliczeniu stanowisk z atrakcyjnymi zadaniami przygotowanymi przez organizatorów czyli Fundację CREDU oraz WORD Olsztyn. Dzieciom szczególnie przypadły do gustu rajdy rowerami biegowymi oraz tor autochodzikowej Formuły 1.
Po dwugodzinnej zabawie nadszedł czas na nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale ale jedno przedszkole zostało szczególnie wyróżnione – to Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie, które zapracowało na nagrodę główną w rocznym konkursie organizowanym przez WORD Olsztyn.
Wykazało się ono największym zaangażowaniem w całym okresie 2018/2019 r., co było również widać na profilu autochodzikowym przedszkola. Znalazło się tam wiele relacji z działań w ramach programu. Nagrodą były dwa najnowsze modele pojazdów autochodzikowych – Autobus w olsztyńskich barwach oraz pojazd egzaminacyjny WORD olsztyn.
Tym samym zakończono ten etap Programu a dalsze działania planowane będą po wakacjach.

 

Galeria – Autoriada 2019 w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Olsztynie

24.09.2018: Pakiety materiałów edukacyjnych dostarczone.

Dzięki współpracy WORD Olsztyn oraz Urzędu Miasta w Olsztynie przedszkola, które zgłosiły się do programu w wyznaczonym terminie otrzymały pakiety materiałów edukacyjnych pomocnych przy realizacji programu „Autochodzik”, w roku szkolnym 2018/19.

05.09.2018: WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie wraz z Urzędem Miasta w Olsztynie, od września br. rozpoczynają wsparcie realizacji kolejnej VII edycji Programu edukacji bezpieczeństwa w ruchu drogowym pt. „Autochodzik”.

Zapraszamy do całorocznej pracy z dziećmi na rzecz bezpieczeństwa na drodze. Program jest adresowany przede wszystkim do najstarszych grup przedszkolnych. Jest też wsparciem nauczyciela w skutecznym i atrakcyjnym przekazywaniu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz przygotowaniem dzieci do samodzielności w ruchu drogowym. Organizatorzy programu przygotowali tzw. „Panel nauczyciela” dostępny bezpłatnie na stronie internetowej GoTowI Do DrogI, który po procesie rejestracji uprawnia do uzyskania scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, quizów i innych inspiracji do realizacji tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w przedszkolu.
Intensywność i czas rocznej realizacji programu „Autochodzik – Gotowi Do Drogi” w przedszkolu zależy od nauczyciela prowadzącego.

Zapraszamy również do zamieszczania zdjęć i relacji z prowadzonych akcji przedszkolnych w ramach tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ww. „Panel nauczyciela”. Najlepszy wg. organizatorów profil „autochodzikowy” nagrodzimy nowym zestawem „Miasteczko ruchu drogowego Autochodzik”, którego wręczenie zaplanowano w ramach organizacji imprezy podsumowującej roczne działania pt. „AUTORIADA” na koniec roku szkolnego.

Koordynator Programu Pan Mirosław Wołowik przygotował pulę zestawów startowych zawierających materiały poligraficzne pomocne w realizacji programu. W zwiazku z tym prosimy o zgłoszenie grupy przedszkolnej wyrażającej chęć realizacji VII edycji programu „Autochodzik” na rok szkolny 2018/2019 poprzez rejestrację na stronie internetowej GoTowI Do DrogI do dnia 15 września 2018 r.

21.06.2018: miniAutoriada oraz wręczenie zestawu „Miasteczko umiejętności drogowych” dla Przedszkola – „Autochodzikowego Prymusa 2018”

W ramach kolejnej edycji „Przedszkolnego Programu Edukacji Komunikacyjnej” wytypowano przedszkole, które najbardziej aktywnie uczestniczyło w realizacji zaplanowanych działań w Programie „Autochodzik” w województwie warmińsko – mazurskim, w roku szkolnym 2017/2018. Zdecydowano, iż Przedszkole Samorządowe „Juniorek” w Kieźlinach zdobędzie tytuł „Autochodzikowego Prymusa 2018”. W związku z powyższym organizatorzy Programu czyli WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie oraz ogólnopolski koordynator Programu „Autochodzik” – Pan Mirosław Wołowik przeprowadzili „miniAutoriadę” – imprezę obejmującą wszystkich przedszkolaków.
W dniu 19 czerwca 2018 r., nieopodal Przedszkola, na terenie boiska w Kieźlinach, zorganizowano sportowe zmagania. W imprezie wzięło udział prawie 90 dzieci z Przedszkola „Juniorek” wraz z opiekunami grup. Zorganizowano stanowiska sportowo-edukacyjne dostosowane do różnych grup wiekowych jak również stanowisko Straży Pożarnej oraz Policji. Grupy przedszkolne miały do zaliczenia wszystkie przygotowane stanowiska. Po zakończeniu wspaniałej zabawy zebrano na scenie wszystkich uczestników, a najstarszym grupom przedszkolaków wręczono medale za zdobycie „pierwszego miejsca” w dzisiejszej zabawie. Poza tym po krótkich przemówieniach Z-cy Dyrektora WORD Olsztyn, Sekretarza Gminy Dywity oraz Z-cy Komendanta Miejskiego Policji wręczono główną nagrodę dla przedszkola ufundowaną przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie, którą był zestaw „Miasteczko umiejętności drogowych”, dzięki któremu wychowanie komunikacyjne w przedszkolu wejdzie na wyższy poziom edukacji.
Impreza kończy całoroczny program angażujący kilka tysięcy dzieci, rodziców i nauczycieli w działania przygotowujące dzieci do samodzielności w ruchu drogowym w województwie warmińsko – mazurskim. Długofalowy Program jest możliwy dzięki stałemu zaangażowaniu WORD – Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie, Urzędu Miasta w Olsztynie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Galeria – miniAutoriada w Przedszkolu „Juniorek” w Kieźlinach

07.11.2017: Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych w ramach realizacji Programu w roku szkolnym 2017/2018

WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie przy wsparciu Organizatora programu „Autochodzik”, przeprowadził warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli realizujących kolejną V edycję Programu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Szkolenie odbyło się w dniach 26-27 października 2017 r. w Hotelu „Krasicki” w Lidzbarku Warmińskim.

Pliki do pobrania:

pdf icon Program warsztatów szkoleniowych 26-27.10.17

pdf icon Uwarunkowania dzieci w ruchu drogowym: Maria Dąbrowska – Loranc

pdf icon Problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży: Robert Zalewski

pdf icon Nowa podstawa programowa a wychowanie komunikacyjne: Alicja Guła, Agata Urbańska

pdf icon Autochodzik – Teoria i praktyka: Mirosław Wołowik

Galeria – Warsztaty szkoleniowe w Lidzbarku Warmińskim:


Previous
Next

20.09.2017: Nowa edycja programu „AUTOCHODZIK”

Ruszyła V Edycja Programu Edukacyjnego AUTOCHODZIK 2017/2018 pt. GOTOWI DO DROGI, która jest adresowana do nauczycieli, rodziców oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych i klas 0-1 szkół podstawowych. Program kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo, różnorodność sposobów przemieszczania oraz ról jakie pełnią najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego dzisiaj i w przyszłości.

Harmonogram realizacji programu w roku szkolnym 2017/2018:

ETAP I /wrzesień-październik/
Głównym tematem – Pieszy, niechroniony uczestniku ruchu drogowego. Poznajemy wszystkie sposoby przemieszczania. Koncentrujemy się na przejściu przez jezdnię, jako najtrudniejszym i najniebezpieczniejszym momencie poruszania się po drogach. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna KOŁA STOP adresowana do dzieci i ich opiekunów.
ETAP II /listopad-styczeń/
Głównym tematem – jest poruszanie się po drogach w warunkach ograniczonej widoczności. Poznajemy zasady działania światła odbitego, rodowód dzisiejszych odblasków.. Najważniejszym punktem jest Akcja Edukacyjna WIDO. Odkrywamy co to jest efekt WIDO – widocznie bezpieczniej.
ETAP III /styczeń-marzec/
Głównym tematem – jest podróżowanie jako pasażer. Poznamy i wykonamy rożne pojazdy m.in. osobowe, ciężarowe, specjalne. Grupą skorzystamy z komunikacji miejskiej. Rodzinne Zapinanie pasów będzie motywem przewodnim Akcji Edukacyjnej ZZ ZAWSZE ZAPINA Cała rodzina.
ETAP IV /kwiecień-maj/
Głównym tematem – jest podróżowanie rowerem. Dla dzieci jest to okres pierwszych doświadczeń związanych z samodzielnością drogową. Poznamy jak wygląda rower, co jest ważne w podróżowaniu.
Ochrona głowy i rozważne poruszanie się po drogach będzie jednym z głównych tematów Akcji Edukacyjnej JADĘ Z GŁOWĄ.
FINAŁ /czerwiec/

Aby uczestniczyć w Programie, podobnie jak w ubiegłych latach zalecana jest rejestracja zespołu przedszkolnego za pośrednictwem strony internetowej programu GoTowI Do DrogI Po zarejestrowaniu otrzymujemy dostęp do Panelu „Nauczyciel”, gdzie jest m.in Sylabus, Scenariusze, Zadania i Prezentacje do wykorzystania w ramach rocznej realizacji programu.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i wystarczy chęć realizacji tematów wychowania komunikacyjnego w swojej grupie przedszkolnej/szkolnej.


Scroll to Top
Skip to content