Czwartek, 24 Stycznia 2019 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym


loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz Finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez WORD - regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Corocznie turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności:

23.04.2018 Informujemy, iż Finał Wojewódzki Turnieju BRD w 2018 r. organizuje WORD Elbląg w dniach 17-18 maja. Finał odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 ul. Polna 8 A w Elblągu. Informacja pod linkiem: Finał Wojewódzki TBRD 2018

22.03.2018 Dodaliśmy do wykazu elementów toru przeszkód wcześniejszą wersję slalomu z ograniczeniem. Do wyboru dla organizatorów.

22.03.2018 Informujemy, że wydrukowane testy na eliminacje szkolne są już dostępne do odebrania: dla miasta Olsztyna - w Olsztyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://www.odn.olsztyn.pl/, dla Powiatu olsztyńskiego - w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://wmodn.olsztyn.pl/, a dla pozostałych powiatów w województwie oraz miasta Elbląga - w Wydziałach ruchu drogowego Komend powiatowych/miejskich Policji.

01.03.2018 Zamieściliśmy nową wersję (3/2018) Regulaminu W-M Turnieju BRD na 2018 r. Po konsultacjach skorygowaliśmy zapisy Regulaminu aby były zgodne z Komunikatem nr 4/2017 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 21.08.2017 r., który określa, iż w 2018 Turniej BRD, organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych tj. klas IV – VII (grupa I) oraz dla uczniów szkół gimnazjalnych tj. klas II i III (grupa II)

18.01.2018 Przygotowujemy materiały na tegoroczną edycję Turnieju. W przygotowaniu są również testy z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań na eliminacje szkolne. W zwiazku z ubiegłoroczną reformą edukacji w przygotowaniu jest również aktualny regulamin Turnieju BRD

Zdjęcia z ubiegłorocznego Finału Wojewódzkiego w ZS nr 3 w Nidzicy 11-12.05.2017 r.

FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017

Dokumenty do pobrania:

pdf icon Regulamin Warmińsko - Mazurskiego Turnieju BRD 2018 (wer. 3/2018)

pdf icon Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon Pismo przewodnie do szkół

pdf icon Pismo przewodnie do starostów

pdf icon Pismo przewodnie do burmistrzów

excel icon Program obliczeniowy dla Grupy I [10-12 lat]

excel icon Program obliczeniowy dla Grupy II [13 lat wzwyż]

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017