Wtorek, 24 Października 2017 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym


loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów regionu warmińsko-mazurskiego. Turniej jest eliminacją Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

 1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
 3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drużyny reprezentujące powiaty Warmii i Mazur rywalizują w Finale wojewódzkim w konkurencjach takich jak np. test z przepisów ruchu drogowego, jazda sprawnościowa rowerem po miasteczku ruchu drogowego i torze przeszkód oraz udzielanie I pomocy.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz Finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród rzeczowych ufundowanych przez WORD - regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Corocznie turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

12.05.2017 Zamieściliśmy poniżej do pobrania wyniki Warmińsko - Mazurskich Finałów Wojewódzkich Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się w dniach 11-12 maja br. w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy.
W dniu 11 maja startowały drużyny reprezentujące szkoły podstawowe województwa. Poniżej zwycięzcy Finału Wojewódzkiego TBRD dla szkół podstawowych:

 1. miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nidzicy w składzie: Kinga Gnidzińska, Kinga Barańska, Szymon Czyżewski i Michał Grzebski
 2. miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim w składzie: Wiktoria Styborska, Otylia Ulińska, Michał Różankowski, Wiktor Stasinowski
 3. miejsce zajęła drużyna z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Iławie w składzie: Wiktor Caban, Oliwia Gałkus, Julia Mimosek i Mateusz Ługiewicz
W dniu 12 maja startowały drużyny reprezentujące gimnazja województwa. Zwycięzcami okazali się:
 1. miejsce: Gimnazjum nr 3 w Nidzicy reprezentowane przez : Wiktorię Wiśniewską, Szymona Chmielewskiego oraz Kacpra Wdowiaka
 2. miejsce: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Mrocznie reprezentowane przez: Kingę Wesołowską, Weronikę Zielazną i Patrycję Mikczyńską
 3. miejsce: Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach reprezentowane przez: Szymona Gomoła, Michała Malankiewicza oraz Weronikę Stapel

GALERIA FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W NIDZICY

FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017  FWTBRD2017

Przypominamy, iż ze wzgledu na organizację tegorocznego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy, oprócz zwycięskich drużyn z Nidzicy do FO kwalifikują się drużyny z drugiego miejsca. Gratulujemy!

06.05.2017 W sekcji dokumenty do pobrania - Scenariusz Finału Wojewódzkiego Turnieju BRD 2017 w Nidzicy.

06.05.2017 GRATULUJEMY FINALISTOM POWIATOWYM I MIEJSKIM ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO. Zamieściliśmy do pobrania zaproszenie na Finał Wojewódzki do Nidzicy.

11.04.2017 W związku z występującymi zapytaniami dot. startów drużyn w finałach poszczególnych etapów informujemy, iż w przypadku braku możliwości uczestniczenia drużyny, która zajęła 1 miejsce w Finale np. powiatowym, do Finału wojewódzkiego kwalifikuje się drużyna, która zajęła 2 miejsce w Finale.

11.04.2017 Tegoroczne Finały Wojewódzkie Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędą się w Zespole Szkół Nr 3 w Nidzicy przy w dniach:
Szkoły Podstawowe – 11.05.2017 r.
Szkoły Gimnazjalne – 12.05.2017 r.
Zgłoszenia drużyn (zgodne z regulaminem) prosimy przesyłać na adres organizatora głównego: WORD OLSZTYN, Ul. Towarowa 17B, 10-416 Olsztyn, e-mail. brd@word.olsztyn.pl, Fax- 89 538-11-35

09.03.2017 Informujemy, że wydrukowane testy na eliminacje szkolne będą dostępne do odebrania:

 1. dla miasta Olsztyna - w Olsztyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://www.odn.olsztyn.pl/
 2. dla Powiatu olsztyńskiego - w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://wmodn.olsztyn.pl/
 3. dla pozostałych powiatów w województwie oraz miasta Elbląga - w komendach powiatowych/miejskich Policji.

25.01.2017 Zamieszczono materiały na tegoroczną edycję Turnieju. W przygotowaniu są testy z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań na eliminacje szkolne.

Dokumenty do pobrania:

pdf icon WYNIKI FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W NIDZICY - SZKOŁY PODSTAWOWE 2017

pdf icon WYNIKI FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W NIDZICY - GIMNAZJA 2017

pdf icon Testy z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań - Finały Wojewódzkie Turnieju BRD w Nidzicy 11-12 maja br.

pdf icon Klucz rozwiązań do testów - FW w Nidzicy

pdf icon SCENARIUSZ FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO TBRD W NIDZICY 2017

pdf icon Zaproszenie na Finał Wojewódzki Turnieju BRD 2017 dla szkół

pdf icon Regulamin Warmińsko - Mazurskiego Turnieju BRD 1/2017

pdf icon Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon Pismo przewodnie do szkół

pdf icon Pismo przewodnie do starostów

pdf icon Pismo przewodnie do burmistrzów

excel icon Program obliczeniowy dla gimnazjów

excel icon Program obliczeniowy dla szkół podstawowych

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017