Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
89 538 11 20  sekretariat@word.olsztyn.pl

Najbliższe soboty egzaminacyjne WORD Olsztyn:
21 marca 2020 r.

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020r. ulegają zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206. Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy. WORD Olsztyn

W środy egzamin teoretyczny również w godzinach popołudniowych.

Informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, od 2 stycznia 2020 roku istnieje możliwość odbycia części teoretycznej egzaminu państwowego w każdą środę w godzinach popołudniowych. W tym czasie będzie również czynna kasa oraz Biuro Obsługi Klienta.

Egzaminy państwowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców

Stacja Kontroli Pojazdów

Prowadzimy badania techniczne, okresowe (rejestracyjne) wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zawodowych, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego..

BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

WORD Olsztyn informuje o licytacji której przedmiotem będzie sprzedaż działki położonej przy ulicy Żurawiej w Olsztynie (nr geodezyjny 37/9 obręb 141 powierzchnia 1023 m2 księga wieczysta OL 10/00033945/9. W miejscowym …
Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do badań technicznych pojazdów na kurs diagnostów.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie po raz kolejny został doceniony za jakość świadczonych usług. W dniu 11 października 2019 roku podczas Gali Konkursowej …

Kontakty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Olsztynie
ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn

Dział Organizacji Egzaminów i Egzaminatorów

tel. 89 538-11-80 egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń

tel. 89 538-11-90 szkolenia@word.olsztyn.pl

Sekretariat

tel. 89 538-11-40 fax 89 538-11-35 sekretariat@word.olsztyn.pl