Czwartek, 23 Stycznia 2020 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Pomieszczenia do wynajęcia

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oferuje do wynajęcia pomieszczenia w budynku administracyjnym w Olsztynie przy ul. Towarowej 17.

Lokal usytuowany jest na parterze budynku WORD. Zapewniamy całodobową ochronę. Pomieszczenia nadają się do wykorzystania na gabinety lekarskie, pomieszczenia biurowe itp. Korzystanie z w/w lokalu nie może kolidować z działalnością WORD.

WORD zastrzega sobie prawo do ewentualnych negocjacji z wybranymi oferentami oraz prawo do rezygnacji z przeprowadzenia wyboru oferenta bez podania przyczyn.

Oferujemy również wynajem sal wykładowych wyposażonych w sprzęt audiowizualny ( szkolenia , wykłady ). Zapraszamy do oglądania oferowanych pomieszczeń w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu 89 538-11-37 kom. 601377254 lub osobiście w siedzibie WORD przy ul. Towarowej 17 pok. 113.

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2020