Czwartek, 24 Stycznia 2019 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Wynajem placu manewrowego

Plac manewrowy udostępniamy w dni robocze + soboty egzaminacyjne w godz. 1600 - 2000. W wolne soboty oraz niedzielę w godz. 900 - 1600. Opłata za korzystanie z jednego stanowiska na placu: 30zł/godz.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że w celu usprawnienia planowania najmu placu manewrowego oraz pojazdów WORD Olsztyn do jazd szkoleniowych - od dnia 03.11.2014 r. rezerwacja odbywać się będzie:

  • w kasie na parterze (tel. 89 538-11-39).

Warunkiem udostępnienia placu manewrowego jest wniesienie opłaty w kasie WORD
lub przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 43 1240 5598 1111 0010 8388 5739 w wysokości obowiązującej w dniu jej wpłaty najpóźniej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym wynajęcie placu.

UWAGA!!!
Brak wniesienia opłaty, o której mowa powyżej spowoduje ANULOWANIE rezerwacji udostępnienia placu manewrowego.


pdf icon Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek najmu pojazdów WORD Olsztyn

pdf icon Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017