Czwartek, 23 Stycznia 2020 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Wynajem placu manewrowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że od 1 lutego 2019 roku wjazd na plac manewrowy będzie możliwy tylko po uprzednim opłaceniu należności za najem placu w wysokości określonej zarządzeniem nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. - Dyrektora WORD Olsztyn.

Plac manewrowy udostępniamy w dni robocze + soboty egzaminacyjne w godz. 1600 - 2000. W wolne soboty oraz niedzielę w godz. 900 - 1600.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie informuje, że w celu usprawnienia planowania najmu placu manewrowego oraz pojazdów WORD Olsztyn do jazd szkoleniowych - od dnia 03.11.2014 r. rezerwacja odbywać się będzie:

  • w kasie na parterze (tel. 89 538-11-39).

Warunkiem udostępnienia placu manewrowego jest wniesienie opłaty w kasie WORD
lub przelewem na konto: Bank Pekao S.A. 43 1240 5598 1111 0010 8388 5739 w wysokości obowiązującej w dniu jej wpłaty najpóźniej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym wynajęcie placu.

UWAGA!!!
Brak wniesienia opłaty, o której mowa powyżej spowoduje ANULOWANIE rezerwacji udostępnienia placu manewrowego.


pdf icon Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek jednostkowych za jedną godzinę korzystania z placu manewrowego WORD Olsztyn

pdf icon Załącznik nr 1 do zarządzenia 2/2019 - Wniosek o obniżenie stawki czynszu najmu placu manewrowego WORD Olsztyn

pdf icon Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Olsztyn

Wynajem pojazdów

pdf icon Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 03 stycznia 2019 r. Dyrektora WORD Olsztyn w sprawie ustalania stawek najmu pojazdów WORD Olsztyn

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2020