Piątek, 15 Listopada 2019 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny


loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz jest eliminacją ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W-M Turniej Motoryzacyjny spełnia nastepujące cele: popularyzuje wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego, upowszechnia wiedzę motoryzacyjną a także propaguje kulturalne i partnerskie zachowania w ruchu drogowym. Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna całych zmagań jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród ufundowanych przez WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów z całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

15.04.2019 Informujemy, że tegorocznym organizatorem głównym Finału Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. Finał zaplanowano w dniu 29 maja 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu przy ul. Polnej 8A. W sprawie szczegółów dot. Finału prosimy o kontakt z WORD Elbląg: Link do strony internetowej WORD Elbląg

14.03.2019 Informujemy, że wydrukowane testy na eliminacje szkolne 2019 są już dostępne do odebrania:

  1. dla miasta Olsztyna - w Olsztyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://www.odn.olsztyn.pl/
  2. dla Powiatu olsztyńskiego - w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://wmodn.olsztyn.pl/
  3. dla pozostałych powiatów w województwie oraz miasta Elbląga - w komendach powiatowych/miejskich Policji.

04.02.2019 Przygotowujemy materiały na tegoroczną edycję Turnieju. W przygotowaniu są również testy na eliminacje szkolne, które zgodnie z regulaminem powiny się odbyć do końca marca br.

Dokumenty do pobrania:

pdf icon Regulamin W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

pdf icon Baza pytań testowych z historii polskiej motoryzacji
(W sprawie otrzymania klucza odpowiedzi prosimy pisać na adres brd@word.olsztyn.pl)

pdf icon Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon Pismo przewodnie do Dyrektorów szkół

pdf icon Pismo przewodnie do Starostów

pdf icon Pismo przewodnie do Burmistrzów

pdf icon Program obliczeniowy MTM


Zdjęcia z FW 2018 w Zespole Szkół w Malinowie:

FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018  FWTMOTO2018 

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017