Wtorek, 24 Października 2017 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny


loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz jest eliminacją ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W-M Turniej Motoryzacyjny spełnia nastepujące cele: popularyzuje wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego, upowszechnia wiedzę motoryzacyjną a także propaguje kulturalne i partnerskie zachowania w ruchu drogowym. Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna całych zmagań jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród ufundowanych przez WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów z całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

06.05.2017 Strona internetowa tegorocznego Finału Wojewódzkiego Turnieju Motoryzacyjnego organizowanego przez WORD w Elblągu

11.04.2017 W związku z występującymi zapytaniami dot. startów drużyn w finałach poszczególnych etapów informujemy, iż w przypadku braku możliwości uczestniczenia drużyny, która zajęła 1 miejsce w Finale np. powiatowym, do Finału wojewódzkiego kwalifikuje się drużyna, która zajęła 2 miejsce w Finale.

11.04.2017 Tegoroczny Finał Wojewódzki Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Elblągu przy ul. Polnej 8A, w dniu 19 maja 2017 r.
Zgłoszenia drużyn (zgodne z regulaminem) prosimy przesyłać na adres organizatora tegorocznego Finału: WORD Elbląg, Ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg, e-mail: sekretariat@word.elblag.pl lub fax 55 – 237-05-58.

09.03.2017 Informujemy, że wydrukowane testy na eliminacje szkolne będą dostępne do odebrania:

  1. dla miasta Olsztyna - w Olsztyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://www.odn.olsztyn.pl/
  2. dla Powiatu olsztyńskiego - w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, http://wmodn.olsztyn.pl/
  3. dla pozostałych powiatów w województwie oraz miasta Elbląga - w komendach powiatowych/miejskich Policji.

25.01.2017 Zamieszczono aktualne materiały tegoroczną edycję W-M Turnieju Motoryzacyjnego. W przygotowaniu testy z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań. Testy z historii motoryzacji na etap szkolny prosimy sporządzić we własnym zakresie na podstawie bazy zamieszczonej w plikach do pobrania.

Dokumenty do pobrania

pdf icon Regulamin W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 1/2017

pdf icon Baza pytań testowych z historii polskiej motoryzacji
(W sprawie otrzymania klucza odpowiedzi prosimy pisać na adres brd@word.olsztyn.pl)

pdf icon Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon Pismo przewodnie do szkół

pdf icon Pismo przewodnie do starostów

pdf icon Pismo przewodnie do burmistrzów

pdf icon Program obliczeniowy MTM

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017