Czwartek, 23 Stycznia 2020 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzi sekretariat Warmińsko - Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz koordynuje działania wynikające z założeń Warmińsko – Mazurskiej Strategii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Realizuje również szereg innych działań, szczególnie w obszarze edukacji i komunikacji ze społeczeństwem. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim.

Działania BRD WORD w Olsztynie

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2020