Wniosek o udział egzaminatora nadzorującego w egzaminie praktycznym

Brak nr mieszkania – wpisz kropkę .

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

WNIOSEK
Na podstawie art. 56 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023.622 z późn. zm.) wnoszę aby w moim egzaminie praktycznym w dniu … o godz. … uczestniczył egzaminator nadzorujący

Scroll to Top
Skip to content