Najbliższe soboty egzaminacyjne WORD Olsztyn:

24 czerwca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 9 czerwca 2023 WORD Olsztyn nie pracuje.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, dostępnej pod adresem: https://obywatel.gov.pl/pl/dokumenty-i-dane-osobowe/mdokumenty-potwierdzaj-tozsamosc-smartfonem, można przeczytać:

„Dzięki niej możesz potwierdzić swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie wystarczy:
– okazać dokument ze zdjęciem oraz
– nie trzeba mieć dowodu osobistego czy paszportu.

Na przykład na poczcie, siłowni, w sklepie, a także gdy wyrabiasz kartę lojalnościową lub korzystasz z usług medycznych czy hotelarskich.”

a w dalszej części możesz przeczytać:

„mTożsamość możesz potwierdzić wszędzie tam, gdzie proszą cię o dokument ze zdjęciem. Jednak ta usługa nie zastępuje dowodu osobistego.”

Zatem, choć usługa mTożsamość jest bardzo przydatna w niektórych zastosowaniach, nie została dopuszczona jako zamiennik dowodu osobistego i nie może być użyta jako dokument którym się posłużysz przed egzaminem na prawo jazdy.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów na prawo jazdy, przystępując do egzaminu musisz posiadać przy sobie jeden z 6 wymienionych niżej dokumentów:

  • dowód osobisty;
  • kartę pobytu;
  • paszport;
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  • zgoda na pobyt tolerowany.

W środy możesz zdawać egzamin teoretyczny również w godzinach popołudniowych. W tym czasie będzie również czynne Biuro Obsługi Klienta.

Przez internet:

1 Usługa dostępna jest za pośrednictwem serwisu info-car.pl.
Pamiętaj! Na egzamin możesz zapisać się po ukończeniu kursu na prawo jazdy.
Po skończeniu kursu na prawo jazdy, informacja o tym musi trafić do systemu informatycznego. Twój numer PKK (Profil Kandydata Kierowcy) musi mieć odpowiedni status. Jeżeli nie wiesz, czy już możesz zapisać się na egzamin status Twojego PPK możesz sprawdzić tutaj – Sprawdź status PKK .

Uwaga.
Wybierz rodzaju egzaminu i termin. Opłać egzamin (kartą płatniczą lub e-przelewem). Poczekaj na potwierdzenie terminu przez nasz ośrodek.

2 Osobom, które nie mogą skorzystać z systemu Info-car, udostępniamy formułę elektronicznego zapisu przy pomocy formularza. Aby wyznaczyć termin egzaminu należy wypełnić wszystkie pola formularza, zatwierdzić przyciskiem “Złóż wniosek” oraz dokonać opłaty za egzamin na konto: Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508. W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. „B”. Po prawidłowym przesłaniu wniosku i dokonaniu opłaty prosimy oczekiwać na kontakt z naszej strony.

Telefonicznie:

Osoby, których dokumenty znajdują się w ewidencji WORD mogą wyznaczyć kolejny termin egzaminu telefonicznie, kontaktując się w tym celu z Działem Organizacji Egzaminów, tel. (089) 538 11 80. Warunkiem wyznaczenia kolejnego terminu egzaminu telefonicznie będzie dokonanie opłaty za egzamin na konto Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508. W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. „B”.
Warunek ten nie dotyczy osób, które posiadają wystarczające, dodatnie saldo w systemie egzaminacyjnym, np. z odwołanego egzaminu lub wcześniej wniesionej opłaty.

Osobiście w siedzibie WORD:

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Mając na względzie zapisy w/w rozporządzenia wszelkie sprawy związane ze złożeniem dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustaleniem terminu egzaminu państwowego muszą być załatwiane osobiście lub przez osobę upoważnioną.

więcej informacji …

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. uległy zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206. Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy. WORD Olsztyn 

Mając na uwadze bezpieczeństwo epidemiczne i zdrowie zdających namawiamy do :

  • Korzystania z maseczek ochronnych w obiektach WORD Olsztyn oraz w pojazdach egzaminacyjnych;
  • Korzystania z własnego, atestowanego kasku ochronnego oraz telefonu z zestawem słuchawkowym osobom przystępującym do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A;

WORD Olsztyn informuje, o wstrzymaniu do odwołania wynajmu ciągnika dla OSK .

Dostępny jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę word.asysto.pl. Zapraszamy

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. uległy zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206. Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy. WORD Olsztyn 

Kontakty

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn

Dział Organizacji Egzaminów

zapisy na egzaminy - tel. 89 538-11-80 egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń

zapisy na szkolenia - tel. 89 538-11-90 szkolenia@word.olsztyn.pl

Księgowość

ksiegowosc@word.olsztyn.pl

Sekretariat

tel. 89 538-11-20 fax 89 538-11-35 sekretariat@word.olsztyn.pl
sekretariat nie prowadzi zapisów na egzaminy i szkolenia

Egzaminy państwowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców

Stacja Kontroli Pojazdów

Prowadzimy badania techniczne, okresowe (rejestracyjne) wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zawodowych, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego..

BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego