Najbliższe soboty egzaminacyjne WORD Olsztyn:

27 lutego 2021 r, 13 marca 2021, 27 marca 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POJAZDÓW EGZAMINACYJNYCH W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. B

W związku z zakończonym postępowaniem na dostawę 18 pojazdów egzaminacyjnych informujemy, że od 01.04.2021 roku egzaminy w zakresie prawa jazdy kat. B będą dodatkowo przeprowadzane samochodami KIA RIO (pojemność 1197 cm3).
Równocześnie informujemy, że całkowite wycofanie z eksploatacji egzaminacyjnej Fiata Grande Punto planowane jest na 31.12.2021 roku.
Dostawa nowych pojazdów egzaminacyjnych w zakresie prawa jazdy kat. B nastąpi w 2 transzach:
1. do 31.03.2021 roku – 9 samochodów;
2. do 21.12.2021 roku – 9 samochodów.

Informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz biorąc pod uwagę względy natury epidemicznej, od 15.06.2020 roku zostaną rozszerzone możliwości zapisu i zakres przeprowadzanych egzaminów państwowych:

 1. Wznawiamy przeprowadzanie  egzaminów praktycznych na kategorię T;
 2. Osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy mogą ustalić termin egzaminu:
  • poprzez system Info-car,
  • elektronicznie – osobom, które nie mogą skorzystać z systemu Info-car, udostępniamy formułę elektronicznego zapisu przy pomocy formularza – aby wyznaczyć termin egzaminu należy wypełnić wszystkie pola formularza, zatwierdzić przyciskiem „Złóż wniosek” oraz dokonać opłaty za egzamin na nasze konto: Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508. W  tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. „B”.
   Po prawidłowym przesłaniu wniosku i dokonaniu opłaty prosimy oczekiwać na kontakt z naszej strony
 3. Na terenie ośrodka będą mogły przebywać jedynie osoby egzaminowane.
  Kontakt z WORD będzie możliwy w formule zdalnej – drogą telefoniczną lub elektroniczną. Zmiany terminu egzaminu lub skreślenia można dokonać telefonicznie lub e-mailowo:
 4. Osoby, których dokumenty znajdują się w ewidencji WORD mogą wyznaczyć termin egzaminu telefonicznie, kontaktując się w tym celu z Działem Organizacji Egzaminów, tel. (089) 538 11 80. Warunkiem wyznaczenia kolejnego terminu egzaminu telefonicznie będzie dokonanie opłaty za egzamin na nasze konto Bank Pekao S.A. 72 1240 5598 1111 0010 8388 5508. W  tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię, adres zamieszkania, numer PESEL oraz przeznaczenie wpłaty np.: opłata za egzamin praktyczny kat. „B”.
  Warunek ten nie dotyczy osób, które posiadają wystarczające, dodatnie saldo w systemie egzaminacyjnym, np. z odwołanego egzaminu lub wcześniej wniesionej opłaty.
 5. Z dniem 15 czerwca br. wprowadzamy możliwość umówienia nowego terminu egzaminu osobiście w Dziale Organizacji Egzaminów. Dotyczy to wyłącznie osób, które w danym dniu przystępowały do egzaminu. Płatność za egzamin będzie możliwa wyłącznie kartą płatniczą.

UWAGA! Na egzamin należy zgłosić się w maseczce zakrywającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczkach

Wynajem placu manewrowego WORD

Dostępny jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę word.asysto.pl. Zapraszamy

UWAGA!

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WORD zaprasza (od 01.07) od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1900 , sobota 800 – 1500
W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, informujemy, że we wnętrzu hali badań może przebywać jedna osoba.

UWAGA! 

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WORD
(od 01.07) zaprasza od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 – 1900, sobota 800 – 1500
W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, informujemy, że we wnętrzu hali badań może przebywać jedna osoba.

Ważne! Godzina rozpoczęcia egzaminu.

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące organizacji egzaminów państwowych – § 13 ust. 3 – Dz. U. z 2019 r. poz. 1206. Z związku z tym, osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną i praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu. Osoby egzaminowane, które nie stawią się na egzamin o wyznaczonej godzinie nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu bieżącym.
Prosimy o punktualne stawiennictwo na egzamin państwowy. WORD Olsztyn 

W środy egzamin teoretyczny również w godzinach popołudniowych.

Informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, od 2 stycznia 2020 roku istnieje możliwość odbycia części teoretycznej egzaminu państwowego w każdą środę w godzinach popołudniowych. W tym czasie będzie również czynna kasa oraz Biuro Obsługi Klienta.

Egzaminy państwowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie przeprowadza egzaminy państwowe dla kandydatów na kierowców i kierowców

Stacja Kontroli Pojazdów

Prowadzimy badania techniczne, okresowe (rejestracyjne) wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, ciągników rolniczych oraz przyczep.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zawodowych, osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego..

BRD

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum BRD w Olsztynie realizuje swoje zadania statutowe z zakresu działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kontakty

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn

Dział Organizacji Egzaminów

zapisy na egzaminy - tel. 89 538-11-80 egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń

zapisy na szkolenia - tel. 89 538-11-90 szkolenia@word.olsztyn.pl

Sekretariat

tel. 89 538-11-20 fax 89 538-11-35 sekretariat@word.olsztyn.pl
sekretariat nie prowadzi zapisów na egzaminy i szkolenia