Warmińsko-Mazurski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

loga turnieju

Turniej jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz jest eliminacją ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

W-M Turniej Motoryzacyjny spełnia nastepujące cele: popularyzuje wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego, upowszechnia wiedzę motoryzacyjną a także propaguje kulturalne i partnerskie zachowania w ruchu drogowym. Ważnym elementem jest popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięska drużyna całych zmagań jest wyłaniana poprzez eliminacje szkolne, powiatowe oraz finał wojewódzki, który zakończony jest wręczeniem pucharów oraz atrakcyjnych nagród ufundowanych przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie. Turniej obejmuje swoim zasięgiem uczniów z całego województwa warmińsko – mazurskiego.

Zasady uczestnictwa w Turnieju

Opiekunowie drużyn (dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel) organizują eliminacje szkolne. Polegają one w szczególności na przeprowadzeniu testów. Inne konkurencje na tym etapie nie są wymagane. Reprezentacja szkoły zgłaszana jest następnie do właściwego powiatowego lub miejskiego Komitetu Organizacyjnego, który organizuje Finał szczebla powiatowego/miejskiego. Drużyna, która zajmie w finale powiatowym/miejskim pierwsze miejsce reprezentuje obszar Powiatu na Finale Wojewódzkim organizowanym przez WORD – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie lub WORD Elbląg.

Aktualności

15.10.20 W związku z otrzymanym Komunikatem nr 2/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD oraz wciąż nie zażegnanym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Wojewódzki Komitet Organizacyjny Warmińsko – Mazurskich Turniejów: Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych oraz Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół średnich, uprzejmie informuje o zawieszeniu prac nad organizacją ww. Turniejów w roku szkolnym 2020-2021. 

W szczególności nie będą prowadzone prace nad organizacją Finałów Wojewódzkich Turniejów, które były dotychczas zabezpieczane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Olsztynie  i Elblągu.

Jednocześnie informujemy, iż Krajowy Komitet Organizacyjny pracuje nad alternatywną formą współzawodnictwa w ramach Turnieju – drogą elektroniczną, o której poinformujemy w przypadku zakończenia prac.

Dokumenty do pobrania:

pdf icon Regulamin W-M Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

pdf icon Baza pytań testowych z historii polskiej motoryzacji
(W sprawie otrzymania klucza odpowiedzi prosimy pisać na adres brd@word.olsztyn.pl)

pdf icon Dyplomy na eliminacje szkolne, powiatowe, miejskie

pdf icon Program obliczeniowy MTM

Zdjęcia z FW 2018 w Zespole Szkół w Malinowie: