Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy

Uwaga !!!
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013 r. (Dz.U.2013. nr 0, poz. 93) kandydaci na instruktorów lub wykładowców nauki jazdy składają wniosek o wpis do ewidencji (wraz z całym kompletem dokumentów) do odpowiedniego starosty. Na tej podstawie starosta zgłasza daną osobę na egzamin.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (do pobrania) /wypełniony/;
 2. Fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. Potwierdzona za zgodność z oryginałem. Potwierdzić może ośrodek, który przyjął dokumenty przed rozpoczęciem kursu,
 4. Zaświadczenie z sądu o niekaralności (za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym),
 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 6. Orzeczenie lekarskie,
 7. Orzeczenie psychologiczne,
 8. Kserokopia prawa jazdy. Potwierdzona za zgodność z oryginałem. Potwierdzić może ośrodek, który przyjął dokumenty przed rozpoczęciem kursu.

Cennik opłat za egzamin państwowy:
Cennik opłat za egzamin na instruktora

Opłatę należy dokonać na:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Konto: 07 1010 1397 0020 2022 3100 0000
Tytuł wpłaty: Za egzamin na instruktora kat. ………

Dowód opłaty należy mieć przy sobie w dniu egzaminu.

Egzamin praktyczny – pojazdy:

 • kat. „B” – FIAT Grande Punto
 • kat. „A” – HONDA CBF 600
 • kat. „C” – MAN TGL 12 40
 • kat. „C+E” – MAN TGL 12 40 (z dolnym zaczepem)
 • kat. „D” – SETRA S 215 UL
 • kat. „T” – Zetor 3320 (tandem)

Informacje szczegółowe dotyczące egzaminów państwowych kandydatów na instruktorów nauki jazdy udzielane są przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Geodezji
pod nr tel. 89 523-24-20 lub 89 523-25-00.