Poniedziałek, 14 Października 2019 | Powrót do normalnej wersji
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Plakat Konwentu

Aktualności

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez WORD Olsztyn

MPy, 21.05.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie ul. Towarowa 17;
  2. Funkcjonujący dotychczas Administrator Bezpieczeństwa Informacji został Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@word.olsztyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Ustawy o kierujących pojazdami z 18.05.2017r. (j.t. Dz.U. z 2017r. poz.978 z późn. zm.) - na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez 50 lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa (Ustawa o kierujących pojazdami z 18.05.2017 r.).

Ważna informacja

MPy, 21.05.2018 r.

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, od dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Mając na względzie zapisy w/w rozporządzenia wszelkie sprawy związane ze złożeniem dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie i ustaleniem terminu egzaminu państwowego muszą być załatwiane osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wzór upoważnienia do pobrania i wydrukowania (format A5, PDF)

Odnośnik do materiałów na temat skrzyżowań z komunikacją tramwajową

Najbliższe soboty egzaminacyjne

19 października 2019 r., 16 listopada 2019 r., 7 grudnia 2019 r.


Odnośnik do usługi sprawdzania punktów karnych on-line (nowe okno)

Banner akcji weź paragon

Herb Samorządu W-M
poznaj lepiej nasz region
odnośnik do strony Samorządu W-M na facebook.com  odnośnik do kanału Samorządu W-M na youtube.com

Umów się na egzamin
on-line
(wymaga płatności w systemie Info-Car)

Logo InfoCar  Rezerwuj termin

Kontakt z nami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Olsztynie


ul. Towarowa 17
10-416 Olsztyn

Dział Organizacji Egzaminów
i Egzaminatorów

tel. 89 538-11-80
egzaminy@word.olsztyn.pl

Dział BRD i Szkoleń

tel. 89 538-11-90
szkolenia@word.olsztyn.pl

Sekretariat

tel. 89 538-11-40
fax 89 538-11-35
sekretariat@word.olsztyn.pl

Odnośnik do materiałów WORD Olsztyn na stronie telewizji kopernik.tv (nowe okno) Odnośnik do Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium BRD (nowe okno)
Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017