Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Szkolenia

Szkolenia

Egzaminy

Egzaminy

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Strona główna > Egzaminy > Pojazdy egzaminacyjne

Pojazdy egzaminacyjne

WARUNKI TECHNICZNE

KTÓRE POWINNY SPEŁNIAĆ  POJAZDY EGZAMINACYJNE

 

 

                                                    

 

  

POZ

 
 

RODZAJ

 

UPRA-

 

WNIEŃ

 
 

RODZAJ POJAZDU

 
 

1

 
 

K

 

 

 

A

 

 

 

T

 

 

 

E

 

 

 

G

 

 

 

O

 

 

 

R

 

 

 

I

 

 

 

E

 

 

 

 

 
 

C

 

 

 
 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 10 t i długości co najmniej 7 m

 
 

2

 
 

C1

 

 

 
 

samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 4 t i nieprzekraczającej 7,5 t

 
 

3

 
 

D

 

 

 
 

autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 9 m

 
 

4

 
 

D1

 

 

 
 

autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nie mniejszej niż 5 m

 
 

5

 
 

B+E

 

 

 
 

pojazd, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5 t

 
 

6

 
 

C+E

 

 

 
 

zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 1 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy

 
 

7

 
 

C1+E

 

 

 
 

zespół pojazdów o długości co najmniej 8 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz. 2 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t

 
 

8

 
 

D+E

 

 

 
 

autobus określony w poz. 3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t

 
 

9

 
 

D1+E

 

 

 
 

autobus określony w poz. 4 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t

 

 

Do dnia 30 września 2013 r. egzamin państwowy oraz egzamin weryfikacyjny może być prowadzony pojazdami wymienionymi w powyższej tabeli , z tym że pojazdy, o których mowa w poz. 1, 2, 6 i 7, powinny być obciążone co najmniej do połowy swojej dopuszczalnej ładowności.

Egzaminy praktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – Regionalnym Centrum BRD w Olsztynie są przeprowadzane przy użyciu wymienionych poniżej  pojazdów.

 

1.     będących  własnością  ośrodka egzaminowania:

 • Kategorii prawa jazdy „A1”       -  HONDA  CBF 125 M,
 • Kategorii prawa jazdy „A2”       -  HONDA  NC 700 SA,
 • Kategorii prawa jazdy „A”         -  HONDA  VTR - CBF-600 NA, SUZUKI 645
 • Kategorii prawa jazdy „AM”      -  ROMET ZK-50
 • Kategorii prawa jazdy „B”         -  FIAT PUNTO GRANDE,
 • Kategorii prawa jazdy „B+E”     - OPEL VIVARO, - PRZYCZEPA  SAM  DO2T /WIELOSIOWA TYPU TANDEM/,
 • Kategorii prawa jazdy „C”          - STAR MAN/GAREX  TGL 12.240 4x2 BL,
 • Kategorii prawa jazdy „C+E”     - STAR MAN/GAREX  TGL 12.240 4x2 BL - PRZYCZEPA CIĘŻAROWA  TRAMP-TRAIL DMC 10000, DOP. ŁADOWNOŚĆ 6500,
 • Kategorii prawa jazdy „T”          - CIĄGNIK NEW HOLLAND TD5.65. - od 01.02.2015 r.,
                                                       - CIĄGNIK ZETOR 3320 - do 31.03.2015 r. 
                                                       - PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA „POL - MOT WARFAMA SA” T-042 /WIELOSIOWA TYPU TANDEM/.

 

2.     będących w dyspozycji ośrodka egzaminowania:

 • Kategorii prawa jazdy „D”          -  AUTOSAN A1010T LIDER

3.      będących w dyspozycji osoby egzaminowanej:

 • ubiegającej się o prawo jazdy kategorii B1,
 •  ubiegającej się o prawo jazdy do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów,
 • osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia,
Copyright © 2011 - 2015
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Towarowa 17 10-416 Olsztyn tel. 89-538-11-20 fax 89-538-11-35
Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com  Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com