Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

pdf icon Ulotka informacyjna do pobrania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie organizuje szkolenia dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
Przyjęcie na szkolenie odbywa się wyłącznie na wniosek pracodawcy. Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie zleceniodawcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenia przeznaczone jest dla osób, wykonujących prace związane z koniecznością kierowania ruchem drogowym.

Cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień do kierowania ruchem na drodze.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych.

Najbliższe terminy

28 października 2017 r. godzina 9.00

Cena

195 zł/1 osoba (szkolenie w WORD Olsztyn)
250 zł/1 osoba (szkolenie poza siedzibą WORD Olsztyn)

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.4

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:
e-mail:

Pliki do pobrania

docx icon karta zgłoszenia w formacie DOCX
pdf icon karta zgłoszenia w formacie PDF
Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017