Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kurs na kierowcę wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej

pdf icon Ulotka informacyjna do pobrania

Powszechnie stosowane wózki jezdniowe (zwane popularnie widłowymi) podlegają przepisom rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy ich użytkowaniu wymagane jest nabycie stosownych uprawnień.

Adresaci szkolenia

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia kierowcy operatora wózka jezdniowego. Wózki jezdniowe mają szerokie zastosowanie w transporcie wewnątrzzakładowym, budownictwie, handlu wielkopowierzchniowym i wielu innych branżach.

Wymagania wobec kandydata

  1. Ukończone 18 lat,
  2. Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
  3. Świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

Cel szkolenia

Przygotowanie kursantów do zdobycia uprawnień, bez których nie można pracować jako kierowca operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Czas trwania

Część teoretyczna - 44 godziny,
Część praktyczna - 15 godzin (dla grupy 3 osobowej),
Bezpieczna wymiana butli LPG - 8 godzin.

Najbliższe terminy

Trwają zapisy

Cena

Koszt szkolenia: 590 zł.

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.17

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017