Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów

pdf icon Ulotka informacyjna do pobrania

Jest to 3-dniowe szkolenie na który omawiane są zmiany w przepisach oraz problematyka dotycząca różnych aspektów przeprowadzania egzaminów państwowych kandydatów na kierowców. W myśl Ustawy o kierujących pojazdami, warsztaty takie egzaminatorzy są obowiązani odbywać 1 raz w roku.

Adresaci szkolenia

Osoby posiadające uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców.

Cel szkolenia

Wzrost kompetencji egzaminatorów poprzez podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy.

Czas trwania

Warsztaty trwają 3 dni (piątek, sobota, niedziela).

Cena

Koszt szkolenia: 420 zł.

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.2

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Pliki do pobrania

pdf icon Karta zgłoszeniowa
Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017