Niedziela, 19 Sierpnia 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają wykonywać pracę w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami:

  • kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009 lub
  • kat. D (ewentualnie D1) zdobyły po 10. września 2008

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:

  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E
  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku kierowcy w zakresie kat. C lub C+E lub kat. D lub D+E prawa jazdy.

Cel szkolenia

Ukończenie szkolenia, które jest warunkiem niezbędnym do złożenia egzaminu państwowego.

Czas trwania

Kurs składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).

Najbliższe terminy

Ustalane indywidualnie.

Cena

Kat. C, C+E - 2.950 zł, metoda e-learningu 2.500 zł
Kat. D - 3.080 zł, metoda e-learningu 2.500 zł

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.5

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51

e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017