Niedziela, 19 Sierpnia 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Jest to kurs kwalifikacyjny obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujący kandydatów na instruktorów do prowadzenia zajęć na kursach dla kandydatów na kierowców.

Adresaci szkolenia

Osoby nie karane, posiadające prawo jazdy kat. A lub B przynajmniej 2 lata.

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym.

Czas trwania

Zajęcia organizowane są w soboty i niedziele, w okresie około 4 miesięcy.

Najbliższe terminy

16 WRZEŚNIA 2017

Cena

Koszt szkolenia:
- podstawowego (kat. B) - 2.700 zł
- uzupełniającego (kat. A) – 1.620 zł

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.1

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017