Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kurs na operatora żurawia przenośnego (HDS)

Żuraw przenośny (nazwa potoczna HDS) to żuraw zamontowany na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy, a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służący do załadunku towaru na samochód.
Kurs realizowany jest przy współpracy z Przedsiębiorstwem Doradczo-Szkoleniowym Radosław Hir.

Adresaci szkolenia

Kierowcy lub osoby wykonujące przeładunek towaru żurawiem samochodowym.

Wymagania wobec kandydata

  1. 18 lat,
  2. Ukończona szkoła podstawowa,
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS.

Cel szkolenia

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat Operatora.
Rodzaje uprawnień: Kategoria II Ż – żurawie przenośne i przewoźne

Czas trwania

Część teoretyczna kursu trwa 24 godziny lekcyjne.
Część praktyczna kursu trwa 12 godzin zegarowych.

Najbliższe terminy

Trwają zapisy

Cena

Koszt szkolenia: 770 zł.

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.15

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017