Niedziela, 19 Sierpnia 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów

pdf icon Ulotka informacyjna do pobrania

Jest to kurs kwalifikacyjny obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, przygotowujący kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych.

Adresaci szkolenia

Osoby nie karane, posiadające wykształcenie średnie oraz prawo jazdy kat. B przynajmniej 3 lata.

Cel szkolenia

Wyposażenie kursantów w niezbędną wiedzę i umiejętności do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy jak również przygotowanie do zdania egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Ministra Transportu.

Czas trwania

Kurs trwa około 3 miesięcy i obejmuje 154 godziny teoretyczne i 15 godzin praktycznych.

Najbliższe terminy

Trwają zapisy

Cena

Koszt szkolenia: 3.580 zł

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.2

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017