Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych

pdf icon Ulotka informacyjna do pobrania

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Adresaci szkolenia

Właściciele lub członkowie zarządów w przedsiębiorstwach transportowych.

Cel szkolenia

Przygotowanie kursantów do zdania egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Instytut Transportu Samochodowego.

Czas trwania

Szkolenie obejmuje 48 godzin i jest realizowane w ciągu 6 dni (soboty i niedziele).

Najbliższe terminy

Planowane szkolenie: 28 października 2017

Cena

Koszt szkolenia: 1.250 zł

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.14

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017