Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Szkolenie z zakresu obsługi burt samowyładowczych

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi podestów ruchomych załadowczych i spełnia wymogi instruktażu stanowiskowego dla tych urządzeń.
Kurs realizowany jest przy współpracy z Przedsiębiorstwem Doradczo-Szkoleniowym Radosław Hir.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących burty samowyładowcze (podesty ruchome załadowcze).

Wymagania wobec kandydata

  1. Ukończone 18 lat,
  2. Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych załadowczych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Cel szkolenia

Szkolenie umożliwi zdobycie uprawnień, bez których nie można pracować na pojeździe wyposażonym w burtę samowyładowczą.

Czas trwania

Szkolenie trwa jeden dzień (teoria i praktyka).

Najbliższe terminy

Trwają zapisy

Cena

Koszt szkolenia: 400 zł.

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.16

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51
e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017