Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

Kurs ADR - przewóz towarów niebezpiecznych

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód.

Adresaci szkolenia

Kierowcy przewożący materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

Cel szkolenia

Przygotowanie kierowców zawodowych do samodzielnego i prawidłowego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych oraz zdania egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Marszałka województwa.

Czas trwania

 1. Kurs dokształcający początkowy:
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
 2. Kurs dokształcający doskonalący:
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Najbliższe terminy

Trwają zapisy

Cena

Koszt szkolenia:

 • kurs podstawowy 400 zł
 • kurs specjalistyczny 350 zł

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331
Tytuł wpłaty: ZS.420.6

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51

e-mail:

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017