Piątek, 20 Lipca 2018 | Wysoki kontrast
Logo graficzne WORD Olsztyn
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie

ANULUJ 6 PUNKTÓW KARNYCH
Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Jest to szkolenie traktujące o skutkach naruszania przepisów ruchu drogowego, w tym przede wszystkim przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się na drodze.

Adresaci szkolenia

  1. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które posiadają prawo jazdy co najmniej 1 rok i nie przekroczyły 24 punktów karnych.
  2. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Cel szkolenia

Podwyższenie świadomości o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz anulowanie 6 punktów karnych z rejestru.

Czas trwania

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych (5 zegarowych) i odbywa się jednego dnia.

Najbliższe terminy

26 października 2017 Godz: 16.00

Cena

Koszt szkolenia: 300 zł

Wpłata za szkolenie

Nr rachunku: 28 1240 5598 1111 0010 4231 4331

Tytuł wpłaty: ZS.420.3

Kontakt

Tel: 89 538-11-31, 43, 51

e-mail:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*


*

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, w zbiorze danych osobowych o nazwie EWIDENCJA OSÓB SZKOLONYCH W WORD, wyłącznie w celu realizacji umowy o szkolenie. Równocześnie informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z póź. zm), ma Pani/Pan prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Link do naszej strony na facebook.com Znak graficzny Fair Play Znak graficzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Znak graficzny Warmińsko-Mazurskiej Rady BRD
© WORD Olsztyn 2017